Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

รถเช่าญี่ปุ่น เราจะทำการยืนยันการจองของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
สำหรับการจองในช่วงวันหยุดยาว / ฤดูท่องเที่ยว อาจใช้เวลามากขึ้นในการรอยืนยันการจอง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการจอง !
  • ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดเพื่อยืนยันรถ !
  • ชำระได้ช้าสุด 10 วันก่อนรับรถ !
  • ยกเลิกฟรี หากยกเลิกมากกว่า 10 วันก่อนรับรถ !
  • ราคาเดียวกับ Toyota rent a car แต่เราช่วยคุณได้มากกว่า !

ประเภทรถ

รูปภาพรถบางส่วน

มิติรถ (ยาว/กว้าง/สูง)

จำนวนผู้โดยสาร

ดูรายละเอียด

Class S : PASSO (from April 2016)

365mm×1035mm×775mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S : PORTE (from July 2012)

650mm×1,000mm×980mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class S : TANK

500mm×1,300mm×985mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S : ROOMY

500mm×1,300mm×985mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S :VITZ  (from January 2017)

580mm×1005mm×715mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S :YARIS 

580mm×1005mm×715mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S : COROLLA Axio (1.5L) (from October 2017)

1045mm×905mm×490mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S : COROLLA FIELDER (from October 2017)

885mm×980mm×735mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : AQUA (from July 2021)

656mm×1,153mm×824mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : COROLLA

821mm×964mm×448mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : COROLLA Axio Hybrid (from October 2017)

1,045mm×905mm×490mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : COROLLA SPORT

805mm×953mm×654mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A :  COROLLA TOURING

805mm×953mm×654mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A :Vitz Hybrid (from January 2017)

580mm×1,005mm×715mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : YARIS Hybrid

580mm×1,005mm×715mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : COROLLA FIELDER Hybrid (from October 2017)

885mm×980mm×735mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class B : ALLION

920mm×820mm×410mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class B : COROLLA Hybrid

821mm×964mm×448mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class B : COROLLA SPORT Hybrid

805mm×953mm×654mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class B : COROLLA TOURING Hybrid

805mm×953mm×654mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class B : PREMIO

920mm×820mm×410mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class B : PRIUS (from January 2023)

4,600×1,780×1,430mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

Class B : PRIUS  (through December 2022)

780x950x480mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

Class C : CAMRY (from July 2017)

810mm×775mm×415mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class C : MARK X (from November 2016)

810mm×775mm×415mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class C : PRIUS PHEV

4,645×1,760×1,470mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class D : CROWN (from June 2018)

685mm×685mm×235mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class D : CROWN Hybrid (from June 2018)

685mm×685mm×235mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class D : CROWN CROSSOVER

4,930mm×1,840mm×1,540mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class SPA  : GR YARIS

574mm×1,081mm×570mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SPA  : GR 86

4,240mm×1,775mm×1,320mm

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUS : RAIZE

515mm×1,000mm×810mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

 

Class SUS : YARIS CROSS

 

820mm×1,400mm×732mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUA : C-HR / C-HR Hybrid

590mm×960mm×400mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class SUA : COROLLA CROSS Hybrid

 

 

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class SUB : HARRIER (through May 2020)

780mm×1,125mm×740mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class SUB : RAV4(from April 2019)

1,015mm×1,000mm×880mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class SUC : LAND CRUISER PRADO (from September 2017)

250mm×1,095mm×445mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 5 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 
 

Class WS : PRIUSα (3 rows of seats)

190mm×995mm×400mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 7 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class WS : SIENTA Hybrid (through July 2022)

160mm×1,260mm×1,085mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 7 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WS : SIENTA (through Aug 2018)

160mm×1,260mm×1,085mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 7 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WS : SIENTA (From August 2022)

160mm×1,260mm×1,085mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 7 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WS : SIENTA Hybrid(from Aug 2022)

160mm×1,260mm×1,085mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 7 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WA : Esquire (from July 2017)

315mm×985mm×1,250mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 
 

Class WA : NOAH (through December 2021)

315mm×985mm×1,250mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class WA : NOAH Hybrid

315mm×985mm×1,250mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 7 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WA : VOXY (from July 2017)

315mm×985mm×1,250mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class WA : VOXY (from July 2017)

315mm×985mm×1,250mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 7 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB :  ALPHARD (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class WB : ALPHARD Hybrid (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WB : VELLFIRE (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WB : VELLFIRE Hybrid (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WC : HIACE 

5,380mm×1,880mm×2,285mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 10 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

รถเช่าญี่ปุ่น เราจะทำการยืนยันการจองของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
สำหรับการจองในช่วงวันหยุดยาว / ฤดูท่องเที่ยว อาจใช้เวลามากขึ้นในการรอยืนยันการจอง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการจอง !
  • ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดเพื่อยืนยันรถ !
  • ชำระได้ช้าสุด 10 วันก่อนรับรถ !
  • ยกเลิกฟรี หากยกเลิกมากกว่า 10 วันก่อนรับรถ !
  • ราคาเดียวกับ Toyota rent a car แต่เราช่วยคุณได้มากกว่า !

ประเภทรถ

ดูรายละเอียด

Class S : PASSO (from April 2016)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S : PORTE (from July 2012)

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S :VITZ  (from January 2017)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class S : COROLLA FIELDER (from October 2017)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : AQUA (from July 2021)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : COROLLA Axio (1.5L) (from October 2017)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : COROLLA Axio Hybrid (from October 2017)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A :Vitz Hybrid (from January 2017)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class A : COROLLA FIELDER Hybrid (from October 2017)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class B : COROLLA TOURING Hybrid

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class B : COROLLA SPORT Hybrid

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class B : PRIUS (from January 2023)

 

 

 

COMING SOON..

Class C : CAMRY (from July 2017)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class C : MARK X (from November 2016)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class C : MARK X (from November 2016)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class D : CROWN (from June 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class D : CROWN Hybrid (from June 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUS : YARIS CROSS

 

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUA : C-HR / C-HR Hybrid

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUA : COROLLA CROSS Hybrid

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUB : HARRIER (through May 2020)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUB : RAV4(from April 2019)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class SUC : LAND CRUISER PRADO (from September 2017)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WS : PRIUSα (3 rows of seats)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WS : SIENTA / SIENTA Hybrid

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WA : Esquire (from July 2017)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WA : NOAH (through December 2021)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WA : VOXY (from July 2017)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WA : VOXY (from July 2017)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB :  ALPHARD (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB : ALPHARD Hybrid (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB : VELLFIRE (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB : VELLFIRE Hybrid (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ