Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ขั้นตอนการเข้าญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลนี้อัพเดทเมื่อ 1 มิถุนายน 2022

สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

ญี่ปุ่นจะเปิดรับกรุ๊ปทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ตามรายละเอียดและมีเงื่อนไขในการดำเนินการดังนี้

1. เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องกักตัว (ไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ)
2. ไม่ต้องตรวจโควิดที่สนามบินในญี่ปุ่น
3. ต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
4. ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด
5. ต้องยื่นขอวีซ่า (ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปได้) **ทั้งนี้สถานทูตญี่ปุ่นยังไม่ประกาศเงื่อนไขการขอ**
6. กรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวนั้น ต้องมีบริษัทนำเที่ยว / แลนด์โอเปอเรเตอร์ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับรอง
7. ต้องมีไกด์เดินทางพร้อมคณะตลอดทริป

หมายเหตุ
1. อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ (แบบท่องเที่ยว) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
2. รายละเอียดที่ยังไม่ระบุ : เงื่อนไขที่ญี่ปุ่นเปิดให้เที่ยวเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผู้เดินทางต่อกรุ๊ป และขั้นตอนระหว่างการเดินทาง

**ทางการญี่ปุ่นระบุว่าจะประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกในภายหลัง ซึ่งสามารถอ่านข่าวท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ที่นี่เช่นกัน

รายละเอียดจากเนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบัน ประเทศไทยถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ถ้าการจัดกลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ เช่น มาตรการกักตัว การตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินรวมทั้งการสำแดงใบรับรองการฉีดวัคซีนดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองให้ดี นอกจากนี้ ก่อนออกเดินทาง ขอแนะนำให้ทำประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

การขอ VISA

ปัจจุบัน คุณต้องยื่นขอ VISA เพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว คุณต้องซื้อทัวร์แล้วเดินทางไปกับบริษัททัวร์

บริษัททัวร์ทำทัวร์ออกมาจำหน่าย

เป็นกรุ๊ปทัวที่มีทัวร์ลีดเดอร์เดินทางด้วยกัน ซึ่งมีบริษัทนำเที่ยวหรือแลนด์โอเปอเรเตอร์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามไกด์ไลน์อย่างเคร่งครัด (จะประกาศรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง)

ผู้เดินทางซื้อทัวร์

เตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครระบบยืนยันสุขภาพสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลที่จำเป็น : ชื่อ นามสกุล (ของผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น) / สัญชาติ / วันเกิด / เพศ / หมายเลขพาสปอร์ต / วันที่ประสงค์เดินทางเข้าญี่ปุ่น / อีเมล (หากสะดวกให้ข้อมูล) / ที่พัก

บริษัททัวร์

ผู้รับรองที่ญี่ปุ่น (เช่น แลนด์โอเปอเรเตอร์เป็นต้น) ทำการลงทะเบียนข้อมูลลงในระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2565 ออกหนังสือรับรองการลงทะเบียน (“The certificate for completion of registration”) https://entry.hco.mhlw.go.jp/ (ส่งเอกสารให้ผู้ซื้อทัวร์ไปยื่นวีซ่า)

ผู้เดินทางทำเรื่องขอ VISA

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือรับรองการลงทะเบียน
2. เอกสารอื่นๆ ประกอบการขอวีซ่า <https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr th/visa1.html>
3. สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ เชิญดาวน์โหลดใบมอบฉันทะที่ลิงค์นี้ <https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/general.htm>
4. สถานที่ขอ Visa <https://visa.vfsglobal.com/tha/th/ipn/at>
5. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอ VISA <https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr th/visaindex.html>

ก่อนการเดินทาง

1. ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบทดสอบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
* โดยหลักการแล้ว โรงพยาบาลจะจัดทำเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมีการกำหนดวิธีตรวจไว้แล้ว
** แนะนำให้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ (สามารถลงทะเบียนบนแอป MySOS ได้เช่นกัน)
https://www.mofa.go.jp/mofai/files/100178050.pdf
2. กรอกผ่านเว็บ จากนั้นบันทึก QR Code เอาไว้เป็นหลักฐาน (หรือจะกรอกทางแอปMySOS ก็ได้เช่นกัน)
3. ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่กำหนด (Mysos,cOCOA) <https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-en/summary.pdf>
แนะนำ : ให้ลงทะเบียนขั้นตอนการกักตัวที่สนามบินขาเข้าส่วนหนึ่งทางแอป MySOS เอาไว้ก่อนล่วงหน้า (ฟาสต์ แทร็ก) และต้องดำเนินการให้เสร็จอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนกำหนดการที่เที่ยวบินจะลงจอด
ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ
4. แบบสอบถาม
5. หนังสือให้คำมั่นสัญญา
6. แสดง QR code ที่สนามบินขาเข้า ※เฉพาะที่สนามบินนานาชาตินาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินนานาชาติชูบุ, สนามบินนานาชาติคันไช, สนามบินฟุกุโอกะ เท่านั้น <https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/>
7. ดาวน์โหลดและกรอกหนังสือให้คำมั่นสัญญา (ยื่นเอกสารเป็นกระดาษเมื่อมาถึง ลงทะเบียนทางแอป MySOS ก็ได้) ติดตามสุขภาพด้วยแอป โปรดปฏิบัติตามหากถูกร้องขอให้แชร์ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ ให้พยายามสวมหน้ากาก ฯลฯ

รวมแพคเก็จทัวร์เส้นทางทั่วโลก