Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย – ความปลอดภัย

11

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย - ความปลอดภัย

เพื่อให้ท่านได้วางใจในการใช้รถเช่า

จึงมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพื่อควบคุมสุขอนามัยของร้าน, รถเช่า, เจ้าหน้าที่

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้เกิดความวางใจอย่างที่สุด

จากนี้จึงมีการทำ Kaizen อย่างเคร่งครัดด้วย

11

 

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย – ความปลอดภัย “ประจำวัน”
มีการกำชับเพิ่มเติมจากปกติในการทำความสะอาดร้าน, ตรวจสอบรถประจำวัน


การทำความสะอาดรถนั้น จะทำการกำชับทุกครั้งที่ลูกค้าจะใช้รถ

 

นอกจากนั้น ยังเพิ่มขั้นตอนปฏิบัติตามด้านล่าง เพื่อป้องกันการระบาดของ Coronavirus

รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติประจำวัน ดูที่นี่

 

11

ตรวจสอบรถทุกวัน

 • เพิ่มเติมจากการทำความสะอาดตามปกตินั้น มือจับประตู, ที่นั้ง, เข็มขัดนิรภัย, พวงมาลัย 
  NAVIGATOR, เกียร์รถ เป็นต้น โดยเน้นในส่วนที่ลูกค้าจับถึงได้ง่าย
11

ควบคุมสุขอนามัย

 • กำชับพนักงานในการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • พนักงานสวมหน้ากากอนามัย
 • นอกจากการทำความสะอาดสาขาตามปกติแล้วนั้น ยังมีการทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำความสะอาดแล้วเพิ่มเติม
  เช่น จุดที่พนักงานจับอย่างปากกา, เคาร์เตอร์ เป็นต้นอีกด้วย
 • วางอุปกรณ์ฟอกอากาศภายในสาขาและทางเข้า
 • ระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอภายในสาขา ( 2ครั้ง/ชั่วโมง)
 • มีการนำอากาศจากภายนอกรถมาหมุนเวียนเครื่องปรับอากาศในรถรับส่ง, และระบายอากาศโดยการเปิดประตูหน้า
11

ลดการสัมผัสเมื่อไปถึงสาขา

 • มาตรการป้องกันด้วยฉากกั้นกระจกอะคริลิก หรือแผ่นไวนิลใส
 • ส่วนที่ลูกค้าสัมผัสจะใช้ถาดใส่เหรียญ (เงินสด – การรับคืนใบขับขี่ เป็นต้น) 

รวมแพคเก็จทัวร์เส้นทางทั่วโลก ✈️