Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

10 ไอเดียจัดouting บริษัทให้พนักงาน | สไตล์ญี่ปุ่น

กิจกรรม outing บริษัท หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาพนักงานและสมาชิกในบริษัทออกไปท่องเที่ยวหรือเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ทำงาน เป้าหมายหลัก คือการสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างความผ่อนคลายและเพิ่มความผูกพันภายในองค์กร

การจัดกิจกรรมสามารถเป็นการท่องเที่ยวในภูมิภาคหรือต่างประเทศ, การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่สนุกสนาน อย่าง.. การแข่งขันกีฬา, การทำกิจกรรมทางน้ำ, การทำกิจกรรมสันทนาการ, หรือการเลือกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น ทะเล, ภูเขา, หรือวัด ที่จะช่วยให้สมาชิกในทีมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และเสริมสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม

การจัดกิจกรรมทริปท่องเที่ยวของบริษัท มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างพลังให้กับทีมงาน และส่งเสริมความผูกพันระหว่างสมาชิกในทีม นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังสร้างโอกาสให้สมาชิกในทีมได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารและบริษัทอีกด้วย

ท่องเที่ยวกับบริษัท เยาวราช ที่ฟูจิ

company outing ที่ไหนดี

ความสำเร็จของกิจการบ่อยครั้งขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งภายในทีมงาน และกิจกรรมจัดทริปท่องเที่ยวกับบริษัทเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม แต่คำถามคือ สถานที่ไหนที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมนี้?

นี่คือสองเสนอแนะในการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการออกทริป :

 1. สถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติ: การเลือกสถานที่ในธรรมชาติ อย่างเช่น ทะเล, ภูเขา, น้ำตก หรือป่าชายเลน จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะจะมีกิจกรรมที่สนุกสนานให้ทีมได้ทำ การเดินป่า, การตกปลา หรือการทำกิจกรรมทางน้ำ ทั้งนี้ การออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่และกลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญ

 2. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: อีกทางเลือกหนึ่งคือการเลือกสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโบราณ วัด หรือสถานที่ทางศาสนา ที่จะช่วยให้ทีมได้เรียนรู้และสนุกสนานในการสำรวจวัฒนธรรมใหม่ทริปส่วนที่ป่าไผ อาราชิยามะ

การเลือกสถานที่ในการจัด ควรพิจารณาความสนุกสนาน ความเหมาะสมกับกิจกรรม ความปลอดภัย และงบประมาณ นอกจากนี้คุณยังควรศึกษาและติดต่อสอบถามกับสถานที่นั้นๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก และโปรโมชั่นพิเศษที่อาจเป็นประโยชน์ในการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับทีมงานของคุณ

การจัดกิจกรรม outing บริษัท เป็นภารกิจที่ต้องการการเตรียมการอย่างละเอียด เพื่อให้ทุกคนสนุกสนานและได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

 1. กำหนดวัตถุประสงค์: ก่อนที่จะเริ่มการจัดกิจกรรม, ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการสร้างความสัมพันธ์, สนุกสนาน, หรือผ่อนคลายในทีมงาน

 2. เลือกสถานที่: เลือกสถานที่ที่เหมาะสม โดยพิจารณาความสนุกสนาน, การเข้าถึง, และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการจัด

 3. วางแผนกิจกรรม: สร้างรายการกิจกรรมที่น่าสนใจและมีความหลากหลายให้เลือก เช่น เกมทีม, การแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมความร่วมมือ หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ

 4. ประสานงาน: สร้างทีมงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม และประสานกับผู้ประสานงานสถานที่ท่องเที่ยวหรือผู้ให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ

 5. ส่งเสริมการเข้าร่วม: แนะนำกิจกรรมให้กับทีมงาน และสร้างความกระตือรือร้นให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกตื่นเต้นและเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรม

 6. ตรวจสอบรายละเอียด: ก่อนวันที่จัดกิจกรรม, ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น การจัดขนมปัง, อาหาร, และเครื่องดื่ม รวมถึงการสร้างความปลอดภัยสำหรับทุกคน

 7. ดำเนินกิจกรรม: ในวันกิจกรรม, รักษาการดูแลและพิจารณาความสนุกสนานของทุกคน และสร้างพลังให้กับทีมงานในขณะเดียวกัน

 8. ประเมินผล: หลังจบกิจกรรม, ประเมินผลและขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและวางแผนกิจกรรมในอนาคต

การจัดกิจกรรมทริปท่องเที่ยวแบบนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นความสัมพันธ์ภายในทีม โดยการใช้ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้กิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่สำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

office outing คืออะไร ??

กิจกรรมที่จัดขึ้นในบริษัทเพื่อให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่เดียวกันได้มีโอกาสออกนอกสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เป้าหมายหลัก  คือการสร้างความผ่อนคลายและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในบริษัท

สามารถมีลักษณะที่แตกต่างกันได้ การท่องเที่ยวในภูมิภาคหรือต่างประเทศ, การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่สนุกสนาน  ยกตัวอย่าง การแข่งขันกีฬา, การทำกิจกรรมทางน้ำ, การทำกิจกรรมสันทนาการ หรือการเลือกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม อย่างเช่น ทะเล, ภูเขา, หรือวัด  ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเพิ่มความสนุกสนานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเพิ่มความสุขในการทำงาน สถานที่และกิจกรรมที่ถูกเลือกอย่างรอบคอบและเหมาะสมสำหรับพนักงานจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและประทับใจในใจของพนักงานในบริษัท

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์ทีมงาน (team building outing) เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในทีมงานในบริษัท

นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ

 1. วางแผนอย่างละเอียด: กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม, ประเภทของกิจกรรมที่เหมาะสม, ระยะเวลา, และสถานที่ที่เหมาะสม

 2. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม: เลือกกิจกรรมที่เข้ากับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ  เกมทีม, กิจกรรมสร้างความร่วมมือ, การแก้ปัญหาในทีม, หรือกิจกรรมที่กระตุ้นความสนุกสนาน

 3. สร้างทีมงาน: แบ่งทีมให้เป็นกลุ่มเล็กๆ และรวบรวมสมาชิกในทีม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเกิดความเข้าใจและความรู้จักกันมากขึ้น

 4. สร้างบรรยากาศเพื่อสร้างสรรค์ทีม: ตั้งค่าการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม สร้างความเชื่อมั่นและความสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 5. สร้างสถานที่ที่เหมาะสม: เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรม team building อย่างเช่น สถานที่ธรรมชาติ, สนามกีฬา, หรือศูนย์การประชุม

 6. สร้างเส้นทางการเรียนรู้: กิจกรรมที่มีการเรียนรู้ให้กับทีม ทำให้สมาชิกเพิ่มทักษะใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคลและทีมงาน

 7. วางแผนการติดตาม: หลังจบกิจกรรม, วางแผนการติดตามเพื่อตรวจสอบผลและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม รวมถึงขอความคิดเห็นจากทีมงานเพื่อปรับปรุงในอนาคต

จัดทริป Outing กับ บริษัท ดูงานที่ฮอกไกโด

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์ทีมงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในทีมงาน ทำให้ทีมงานเติบโตและสร้างผลกระทบที่ดีต่อผลการทำงานของบริษัท

การจัดกิจกรรม outing ของบริษัทมีวัตถุประสงค์หลายประการ

 1. สร้างความเชื่อมั่นและผูกพันธ์ในทีมงาน:  เป็นโอกาสที่ทีมงานสามารถสร้างความรู้จักและเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น การทำกิจกรรมร่วมกันช่วยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายในทีม

 2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ:  เป็นโอกาสที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่ทำงานปรกติ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วม

 3. สร้างบรรยากาศที่ดีในทีมงาน: การท่องเที่ยว ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและร่วมเรียนรู้ในทีมงาน ผู้ที่มีความสนใจและความสุขในการทำงานมักจะมีผลงานที่ดีและสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่า

 4. สร้างความผ่อนคลายและความสนุกสนาน:  เป็นโอกาสที่พนักงานสามารถพักผ่อนและผ่อนคลายจากกิจวัตรประจำวันได้ มีโอกาสที่พนักงานจะสนุกสนานและส่วนรวมกันในกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น

 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับบริษัท: การท่องเที่ยวใน ช่วยสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์กับบริษัทอย่างเป็นทางการ พนักงานได้พบกับบรรยากาศและมุมมองต่างๆในบริษัทที่แตกต่างจากที่ทำงานปรกติ

บริษัทสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรและเพิ่มความผ่อนคลายแก่พนักงาน

Outing กับ บริษัท เจริญโคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด

บริษัทมีวัตถุประสงค์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่

  1. สร้างความผ่อนคลายและความสุขให้แก่พนักงาน: การออกนอกสถานที่ทำงานและมีกิจกรรมท่องเที่ยวช่วยสร้างความผ่อนคลายและความสุขให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสมดุลในชีวิตการทำงาน

  2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ: ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมงาน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน พนักงานจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกัน

  3. ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: กิจกรรมท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายและความสุขทางกายใจของพนักงาน ซึ่งมีผลที่ดีต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจของพนักงาน

  4. สร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นในองค์กร: การท่องเที่ยวด้วยกันช่วยสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นในองค์กร พนักงานจะรู้สึกถูกใส่ใจและได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของทีมและองค์กรที่มีการดูแลและสนับสนุน

  5. สร้างความประทับใจและยกระดับภาพลักษณ์บริษัท: ช่วยสร้างความประทับใจและยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาของพนักงาน และสามารถเป็นสิ่งที่พนักงานสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นภายนอกบริษัทได้ทริป ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เมื่อปี 2022

ตัวอย่างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้แก่

   1. เพิ่มความเข้มแข็งของทีม: อาจมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม และเพิ่มความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม

   2. สร้างการสื่อสารที่ดี: การท่องเที่ยวในกิจกรรมนี้ ช่วยสร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน

   3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: การออกกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่ทำงานปรกติอาจกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสามารถในการทำงาน

   4. ส่งเสริมความเชื่อมั่นและความผ่อนคลาย: ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในบริษัทและทีมงาน และเพิ่มความผ่อนคลายและความสุขให้กับพนักงาน

   5. สนับสนุนการทำงานเป้าหมายขององค์กร: มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จทางธุรกิจที่ต้องการจัดทริป Outing ให้กับ บริษัท เยาวราช ทริปนี้อยู่ที่ คามิโคจิ

การจัดทริปท่องเที่ยว บริษัทเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ภายในทีมขององค์กร ซึ่งมีไอเดียมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและสนุกสนาน

นี่คือ 10 ไอเดียที่คุณสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในทีมของคุณ

 1. กิจกรรมที่เพิ่มความมั่นใจ: จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจในทีม  กิจกรรมแนะนำตัว การพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น

 2. การท้าทายและการสร้างทีม: จัดกิจกรรมที่เน้นการท้าทายและการทำงานเป็นทีม  เกมทีมการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ เป็นต้น

 3. การเล่นเกมและการแข่งขัน: จัดกิจกรรมเกมและการแข่งขันที่ช่วยสร้างความสนุกสนานและแรงบันดาลใจ เช่น เกมทีมกีฬา แข่งขันกิจกรรมทางน้ำ เป็นต้น

 4. การท่องเที่ยวและการสำรวจ: จัดการท่องเที่ยวหรือการสำรวจสถานที่ใหม่ ที่สามารถส่งเสริมความรู้ความสนุก และความคุ้นเคยในทีม เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การทดลองอาหารท้องถิ่น เป็นต้น

 5. การจัดกิจกรรมการทำกินร่วมกัน: จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำอาหารหรือการทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความสนุกสนานและความเชื่อมั่นในทีม

 6. การทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ: จัดกิจกรรมในธรรมชาติเพื่อสร้างความผ่อนคลายและสมาธิในทีม การปั่นจักรยาน การปีนเขา เป็นต้น

 7. การทำกิจกรรมที่เสี่ยง: จัดกิจกรรมที่ต้องพบเสี่ยง เพื่อสร้างความท้าทายและการทำงานร่วมกัน  การเดินเชือก การลุกขึ้นชั้นสูง เป็นต้น

 8. การทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้: จัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในทีม การอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

 9. การทำกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคยกับสังคม: จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสังคมหรือการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การบริจาคเลือด การทำกิจกรรมสาธารณะ เป็นต้น

 10. การทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายนอก: จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับคนอื่นๆ อย่างเช่น การทำกิจกรรมกับลูกค้า การทำกิจกรรมกับชุมชน เป็นต้น

ใช้ไอเดียเหล่านี้ในการจัดกิจกรรมให้กับ บริษัทเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในทีมของคุณ และสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีความหมายให้กับทีมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทริปนี้แวะ แวะทานอาหารที่ร้าน

ทริปนี้ที่รัสเซีย กับการจัด ทริปท่องเที่ยว กับ บริษัทลูกค้า

ทริปคามิโคจิ สพานกัปปะ

จัดทริป Outing ทริปนี้อยู่ที่ จังหวัดยามานาจิ ฟูจิ

อีกบรรยากาศ จัดทริป กรุ๊ป Family ของ PKG

ทริป ครอบครัว / outing family

สรุปโดยรวมหลักๆของกิจกรรม Outing

เป็นกิจกรรมที่นำเสนอโอกาสให้เราออกจากบรรยากาศประจำวันและสัมผัสกับธรรมชาติหรือสถานที่ใหม่ ซึ่งมีประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิตใจ

เราสามารถเข้าสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินเล่นในป่าหรือเข้าพื้นที่ธรรมชาติจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและให้พลังงานแก่ร่างกาย นอกจากนี้ เรายังสามารถสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และวิวที่งดงามที่เราไม่ค่อยได้พบในชีวิตประจำวัน

นอกจากผลประโยชน์ทางกายภาพแล้ว  ยังช่วยส่งเสริมความสุขและสมดุลในจิตใจ เราสามารถผ่อนคลายจากความเครียดและหน้าที่ประจำวัน อาทิเช่นการทำงานหนัก โดยในช่วงเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย เรามักจะรู้สึกสดชื่นและมีพลังใจในการเผชิญหน้ากับอะไรก็ตาม

อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น สามารถไปพบปะเพื่อนฝูงหรือครอบครัวและแชร์ประสบการณ์ที่ดีได้ การทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยกระตุ้นความสนุกและสร้างความบันเทิงให้กับทุกคน

ดังนั้น  จึงเป็นประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและมีประโยชน์ที่หลากหลายทั้งทางกายและจิตใจ เพื่อให้เกิดความสุขและสมดุลในชีวิตประจำวัน ควรจัดเตรียมเวลาและให้ความสำคัญกับการนำเสนอโอกาสให้เราได้เข้าสัมผัสกับธรรมชาติและสถานที่ใหม่อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเล่นหิมะ ที่ จังหวัด ฟุราโนะ เกาะฮอกไกโด

สนใจกรุ๊ปส่วนตัว รับจัด trip บริษัท / ครอบครัว

PKG JOURNEY มีโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น คุณภาพให้เลือกมากที่สุด

สนใจเช่ารถขับที่ญี่ปุ่น คลิ๊ก

โทร. 02 676 3303 / 02 003 4883 – 5

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่

Line id : @pkgjourney

Facebook page : https://www.facebook.com/pkgjourney/