Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ESTA ญี่ปุ่น คืออะไร

ESTA ญี่ปุ่น

ESTA ระบบใหม่ ที่จะคัดกรองนักท่องเที่ยว ญี่ปุ่น คืออะไร

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก เพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลกให้เลือกเที่ยวชมมากมาย อีกทั้งยังสามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งปี ทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและป้องกันผู้ก่อการร้าย รวมไปถึงผีน้อยที่แอบเดินทางเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการกำหนดและพัฒนาระบบคัดกรองเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศ หรือคล้ายๆ กับ ESTA ของสหรัฐ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางยังประเทศญี่ปุ่น

ESTA คืออะไร

ทำความรู้จัก ESTA คืออะไร

ESTA คือ ระบบที่ใช้ในการคัดกรองและอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่สหรัฐอเมริกา (USA) โดยเฉพาะสำหรับผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาผ่านทางโปรแกรมการปลดปล่อยวีซ่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาด้วยทางบกหรือทางอากาศจะต้องได้รับการอนุญาตผ่าน ESTA ก่อนการเดินทาง โดยสามารถยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อนการเดินทางเพื่อขอรับการอนุญาตให้เดินทางล่วงหน้าได้

ระบบนี้จะมุ่งเน้นการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้วัตถุประสงค์การเดินทางของผู้เข้าสู่ประเทศอเมริกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สูงสุด โดยส่วนใหญ่ ESTA มักจะมีระยะเวลาอนุญาตให้ใช้งานอยู่ 2 ปีหรือจนกว่าหน้าที่หมดอายุหรือถูกยกเลิก อีกทั้งยังสามารถใช้ในการเดินทางไป-กลับหลายครั้งในระหว่างระยะเวลาอนุญาตใช้งานนั้นๆ ได้อีกด้วย แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในหนังสือของ ESTA 

ESTA ญี่ปุ่น

ESTA ประเทศญี่ปุ่น

ESTA ญี่ปุ่น คือ ระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น หรือ ใบอนุญาตระยะสั้น เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ทำธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติไม่เกิน 90 วัน ของประเทศญี่ปุ่น ที่กำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในอนาคตในการคัดกรองนักท่องเที่ยวมากกว่า 71 ประเทศ

ระบบ ESTA ญี่ปุ่น ยังอยู่ใน ระหว่างการพัฒนาซึ่งยังไม่มีการใช้งานจริง  แต่ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะเริ่มใช้ระบบนี้เร็วๆ นี้ โดยกำหนดให้ผู้ที่มาจาก 71 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นจะต้องทำ ESTA ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ หรือการเยี่ยมญาติ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เดินทางต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการเดินทางล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นข้อมูลจะถูกตรวจสอบว่าจะต้องไม่อยู่ในบัญชีดำของอาชญากรหรือบุคคลที่ต้องสงสัย และถ้าหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างงานผิดกฎหมาย ผู้ตรวจสอบจะอนุญาตให้เดินทางได้ แต่หากมีข้อสงสัย บุคคลนั้นจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องทันที 

เหตุผลสำคัญที่ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองก่อนเข้าประเทศ สืบเนื่องมาจากปัญหาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและอยู่อาศัยเกินกำหนดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีชาวต่างชาติอยู่อาศัยเกินกำหนดอย่างผิดกฎหมายจำนวน 79,113 ราย เพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 รายจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คิดโดยเฉลี่ยเป็น 62.9% หรือ 49,801 รายเป็นผู้ที่มีสถานะพำนักระยะสั้น

ถึงแม้ว่าในตอนนี้นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและขยายจำนวนประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าก็ตาม แต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการควบคุมแบบพิเศษและเข้มงวดมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในประเทศ สำหรับข้อมูลในปัจจุบัน ทางด้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำลังเร่งพัฒนาระบบ ESTA ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้ก่อนปี 2573 และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นถึง 60 ล้านคนเลยทีเดียว

ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น , ทัวร์ญี่ปุ่น ได้ที่ pkgjourney

ติดต่อเรา