Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ทัวร์ญี่ปุ่น THEME PARK UNIVERSAL STUDIO | 7 วัน 5 คืน | AJ10_8 BY JL

0

เส้นทางโอซาก้า - อาราชิยาม่า - เกียวโต - นาโกย่า - โอคาซากิ - ยามานาคะโกะ - โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น THEME PARK UNIVERSAL STUDIO | เส้นทางโอซาก้า – อาราชิยาม่า – เกียวโต – นาโกย่า – โอคาซากิ – ยามานาคะโกะ – โตเกียว  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  เดินทางถึง สนามฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

 

นั่งรถน้อย เดินน้อย เที่ยวได้เยอะขึ้น

นั่งรถนานสุด 25o กิโลเมตร ประมาณ 3ชั่วโมง 10นาที (ประมาณ กรุงเทพ – นครสวรรค์) มีพักระหว่างทางอย่างน้อย1ครั้งเพื่อผ่อนคลาย เดินเยอะสุดจากที่จอดรถจนถึงทางเข้า ระยะทาง 300เมตร

 

 

 

เมืองชิโมโนเซกิ

เดินทางสู่ เมืองชิโมโนเซกิ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างฮอนชูและคิวชูมาช้านาน ในปี ค.ศ. 1958

 

ตลาดปลาคาราโตะ

เข้าชม ตลาดปลาคาราโตะ เป็นตลาดปลาชื่อดังขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบคังมง ในจังหวัดยะมะงุชิ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงเป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นที่จะมาซื้อซีฟู้ดและทานซูชิสดใหม่ที่นี่ในราคาที่ย่อมเยา ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดที่นี่จะมีร้านแผงลอยจำหน่ายซูชิ โดยแต่ละร้านจะปั้นซูชิหน้าต่าง ๆ ไฮไลต์ที่คนนิยมมาทานกันคือ ปลาปักเป้า เมนูอาหารสุดพิเศษของท้องถิ่น เสิร์ฟเนื้อปลาสไลด์บาง ๆ รสชาติที่ต้องไปลองสักครั้งแล้วจะติดใจ สมกับฉายาเมืองแห่งปลาปักเป้า จากตลาดคาราโตะ

 

 ศาลเจ้าสุมิโยชิ

เข้าชม ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่บนเกาะคิวชู โดยมีตัวศาลเจ้าหลัก มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากมีการก่อสร้างที่เป็นรูปแบบของยุคมุโรมาจิตอนต้น จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติ นอกจากนี้บริเวณที่เป็นโถงสำหรับสักการะบูชานั้น เจ้าเมืองโมริ โมโตนาริ ก็เป็นผู้สร้างถวายให้แก่วัด จึงถือเป็นสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และมีห้องสมบัติที่มีสมบัติมีค่าจัดแสดงให้ชมมากมาย

 

ไคเคียวยูเมะทาวเวอร์ 

จากนั้นไปชมวิว ไคเคียวยูเมะทาวเวอร์ ทาวเวอร์แห่งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งที่นี่นั้นมีความสูงมากถึง 153 เมตร จุดชมวิวของที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 360 องศา ไฮไลท์ของที่นี้จะเป็น ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกทั้งแสงทั้งวิวสวยมากๆ โดยเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตกลงสู่ทะเลญี่ปุ่น เป็นภาพที่งดงามไม่เหมือนจุดชมวิวที่อื่น

 

สะพานไม้คินไตเคียว

นำท่านเข้าชม “สะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น” สะพานไม้คินไตเคียว เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อยู่ที่เมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) ในจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) มีลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

ย่านเมืองเก่าทาเคฮาระ

เดินเล่น ย่านเมืองเก่าทาเคฮาระ  เป็นเขตชุมชนที่ปัจุบันยังคงมีชาวบ้านอาศัยอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต”  บ้านเรือนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณของที่นี่นั้นยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ภายในเป็นที่ตั้งของ วัดไซโฮจิ (Saihoji) ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในทาเคฮาระมาตั้งแต่อดีต และเราสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองในมุมสูงได้จากที่ตั้งของวัด วัดไซโฮจิ (Saihoji) มีอายุเก่าแก่ และ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในทาเคฮาระ ตั้งอยู่อีกด้วยครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเข้าไปไหว้พระ, ขอพร และชมวิวเมืองในมุมสูง จากที่ตั้งของวัดนั่นเอง

 

เกาะโอคุโนะชิมะ | เกาะกระต่าย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทาคาโนะอุมิ นั่งเรือเฟอรรี่ข้ามไปยัง เกาะโอคุโนะชิมะ ตั้งอยู่ในเขตเมืองทาเคะฮาระ ห่างจากฝั่งฮิโรชิมะ เพียง 3.4 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็กทางฝั่งทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ที่คนในพื้นที่เรียกกันติดปากว่า “เกาะกระต่าย” เกาะโอคุโนะชิมะ เป็นเกาะเล็กๆ ในเขตเมืองทาเคะฮาระ (Takehara) จังหวัดฮิโรชิม่า มีฝูงกระต่ายป่าอาศัยอยู่ราวๆ 1,000 ตัว ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็น “เกาะกระต่าย” กระต่ายบนเกาะนี้ค่อนข้างคุ้นเคยกับผู้คน นักท่องเที่ยวจึงสามารถป้อนอาหารให้เหล่ากระต่ายได้อย่างใกล้ชิด

 

ย่านประวัติศาสตร์คุราชิกิ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโอคายะมะ เป็นจังหวัดมีอาคารบ้านเรือนโบราณ มากมายที่ทำให้ทัศนียภาพญี่ปุ่นในอดีตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

เดินชม ย่านประวัติศาสตร์คุราชิกิ เมืองประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัง มีแม่น้ำคุราชิกิไหลผ่านและมีสะพานที่เชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกัน อาทิ สะพานอิมะบาชิ สะพานทาคาซาโกะบาชิ และยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ เมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น

 

โกเบฮาร์เบอร์แลนด์

ชมวิว โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ ย่านที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้ เรียกได้ว่าสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศความงดงามของเมืองโกเบกันอย่างเต็มที่

 

 ภูเขาร็อคโคะ

นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เพื่อเดินทางสู่ ภูเขาร็อคโคะ ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ มีความสูง 931 เมตร อยู่ทางเหนือของโกเบ ด้านบนเขามีสถานที่เที่ยวมากมาย เช่น สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารจุดชมวิว และในช่วงฤดูหนาวบนยอดภูเขารอคโคะ ยังมีลานสกีเทียมอีกด้วย

 

 พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ

จากนั้นไปต่อกันที่ พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ ที่นี่นับว่าแหล่งผลิตสาเกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันเก่าแก่โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการนุรักษ์และให้ความรู้แก่คนทั่วไป ในสถานที่ที่เคยเป็นโรงบ่มสาเกจริง (ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเคยใช้เป็นโรงบ่มสาเกในอดีตเมื่อกว่า 150 ที่แล้ว และใช้เป็นโรงพักสินค้าจนกระทั้งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในช่วงปี 1900)

 

เมืองโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองศูนย์กลางของญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก มีทั้งตึกสูง อาคารพาณิชย์มากมายตั้งเรียงรายกันถือเป็นเมืองศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยก่อน อิสระ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านการค้าที่รุ่งเรืองอันดับหนึ่งในโอซาก้า ถนนสายช้อปปิ้งที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ รวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย

 

อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ซี หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASHMOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTROBLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ  รับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ำ | อิสระตามอัธยาศัย

 

ปราสาทโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุค อะซุชิโมะโมะยะมะ รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม พาท่านขึ้นชมถึงชั้นบนสุดหอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540

 

ช้อปปิ้ง สินค้าญี่ปุ่น จากร้านค้าท้องถิ่น และสินค้าคุณภาพชั้นนำของโลก

ริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท

ช้อปปิ้งกันอีกสักรอบที่ ริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท เป็นเอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ มีสินค้าเเบรนด์ดังทั้งในประเทศแและต่างประเทศ, ร้านกีฬายอดนิยมกว่า 210 ร้าน ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เสื้อผ้าชายไปจนถึงเสื้อผ้าเด็ก, ของใช้ประจำวัน บรรยากาศสบายๆ ช็อปปิ้งได้อย่างหรูหราในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีต่อเหล่าคุณแม่อย่าง รถเข็นเด็กให้ยืมและห้องให้นม และรองรับผู้พิการ

 

ชินไซบาชิ | Shinsaibashi

Shinsaibashi (ชินไซบาชิ) เป็นย่านช้อปปิ้งและบันเทิงชื่อดังในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าหลายร้อยร้านตามทั้งสองฝั่งของถนนที่เป็นเทพนิยายสะพาน Shinsaibashi-suji ซึ่งเป็นถนนคนเดิน มีแบรนด์เนมดังหลายแบรนด์มากมายอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าดังเช่น Daimaru และ OPA อยู่ใกล้เคียงกันด้วย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบมาเดินเล่นที่ Shinsaibashi เพราะมีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อสินค้าและของฝากให้เลือกหลากหลาย และยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟที่น่าสนใจมากมายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่น การแสดงดนตรี การแสดงถนน และการแสดงเต้นรำที่จัดขึ้นบ่อยครั้งในย่าน Shinsaibashi ด้วย

 

พักโรงแรม 4 ดาวตลอดทริป พิเศษแช่ออนเซ็น 2คืน 

พักในเมือง ติดถนนใหญ่ ไม่ต้องลากกระเป๋าเข้าโรงแรม ลงรถแล้วเข้าโรงแรมได้เลย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่พักมีมาตรฐานความปลอดภัย เดินทางง่ายไม่สับสนเส้นทาง

 Hotel Matsumasa หรือ เทียบเท่า      

ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจร มีทั้งแอมิวสเมนต์พาร์ก สวนน้ำ และสวนสนุก ซึ่งจะมีกิจกรรมและเกมส์ให้เล่นมากมายเพื่อสร้างความสนุกสนานสำหรับผู้เยี่ยมชมทุกคน นอกจากนี้ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งที่ให้บริการในพื้นที่นี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายในเขตรอบๆ ที่พัก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวิถีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้อย่างใกล้ชิด และสามารถหยิบซื้อของฝากและของที่ระลึกกลับบ้านไปกับคุณได้อีกด้วย

ท่านจะได้พักผ่อนในโรงแรมหรูหราในสไตล์รีสอร์ทที่มีความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สระว่ายน้ำใหญ่ พิพิธภัณฑ์ดนตรี และฟิตเนส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเดินเล่นสวนน้ำที่ท้าชวนให้คุณได้สัมผัสกับความสนุกสนานและอิ่มสนุกไปกับการเล่นสไลด์ โบลลิ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย.

 

Hotel Kamogawa-so หรือ เทียบเท่า

เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวโรงแรมมีห้องพักหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละแขก ส่วนใหญ่จะมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี นอกจากนี้ โรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น สระว่ายน้ำ สปา ห้องออกกำลังกาย ร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารตะวันตก ซึ่งแต่ละอย่างอยู่ในระดับคุณภาพที่ดี

นอกจากการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับบรรยากาศแล้ว ยังมีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย เช่น การไปชมสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ โรงแรม และการเดินป่าเพื่อเข้าชมน้ำตกที่สวยงาม

 

Hotel Kamogawa-so หรือ เทียบเท่า

เป็นโรงแรมหรูหราที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในตึก ที่เป็นศูนย์การค้าและบันเทิงในแนวรถไฟใต้ดิน ที่นี่มีร้านค้ามากมาย เช่น แฟชั่น, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านอาหาร และบันเทิงอื่นๆ โรงแรมนี้มีห้องพักหลากหลายประเภท รวมถึงห้องพักแบบ Deluxe ที่มีวิวที่สวยงามของเมือง และห้องพักแบบ Executive Suite ที่มีบริการห้องพักขนาดใหญ่มากกว่าห้องพักปกติ

ในช่วงเวลาที่พักอยู่ที่  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและกินอาหารได้หรือสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ในเมืองได้ง่ายดายเช่น ตลาดอาหารที่ยอดฮิตที่สุดญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมายที่ไม่น่าพลาดในกรุงโกเบ

 

ทานทั้งทีต้องคุณภาพดี และ พิถีพิถัน

ทุกมื้อเราเลือกอย่างตั้งใจ ทั้งร้านและเมนู ให้มีความหลากหลาย และคุณภาพที่คัดสรรมาแล้ว | เสริฟทั้งหมด13มื้อ(ไม่รวมบนเครื่อง) | อาหารมื้อปรกติ 2,500เยน | อาหารมื้อพิเศษ สเต็กเนื้อโกเบ อันลือชื่อ / เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

สเต็กเนื้อโกเบ

เป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่เป็นฤดูกลางของการล่าปูขาใหญ่ และฤดูซึ้งที่เป็นเวลาสุดยอดของการผสมผสานรสชาติของปูโอมะกุโระ (Snow Crab) และปูคิงครับ (King Crab)

บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีหลายร้านและระดับราคาต่าง ๆ ตั้งแต่ร้านราคาประหยัดจนถึงร้านหรูหรา โดยส่วนใหญ่จะมีเมนูอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ซูชิ กุ้ง ปลา หอย และอาหารญี่ปุ่นอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ขายปูยักษ์สดๆ ที่เต็มไปด้วยปูโอมะกุโระและปูคิงครับ ในฤดูหนาวจะมีการจัดงานประมูลปูขาใหญ่ขึ้นที่บางสถานที่ ซึ่งสามารถติดตามได้จากสื่อสังคมออนไลน์หรือที่หน้าร้านขายปูยักษ์เอง

เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

มักจะประกอบด้วยอาหารหลายอย่างที่จัดเรียงอย่างสวยงามบนจานเดียว ซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วย:

  1. ซูชิ – แพ็คเก็ตซูชิที่มีหน้าตาสวยงาม อบอุ่นและสดใหม่

  2. ซาชิมิ – เป็นชนิดของซูชิที่ถูกห่อด้วยสาหร่ายทะเล

  3. ยากิโตร้อน – ประกอบด้วยเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่หมักแล้วทอดกรอบ และจะได้รับการเสิร์ฟพร้อมซอสที่มีความหวานเผ็ดเล็กน้อย

  4. โทริ – เป็นอาหารที่ประกอบด้วยอิ่มฟ้า ไข่เค็ม และสาหร่ายทะเล

  5. เทมปุระ – เป็นชนิดของข้าวโพดที่ถูกหมักแล้วต้มในน้ำเค็ม

  6. มิโซะชิ – เป็นซุปเหลืองที่ใช้เนื้อหมูหรือเนื้อปลาทอดกรอบ โดยปรุงรสด้วยซีอิ๊ว ซอสถั่วเหลือง และปากกาแดง

  7. ไอซ์ครีมมะม่วง – เป็นของหวานที่ใช้เนื้อมะม่วงสดผสมกับไอซ์ครีม

เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนี้มีรสชาติอันหลากหลายและสวยงาม ซึ่งมักจะเป็นที่นิยมในโรงแรมหรือร้านอาหารญี่ปุ่นระดับสูงในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ปลอดภัยกว่า มืออาชีพกว่า

เราใช้บริษัทรถบัสถูกกฎหมายได้รับตรารับรองจากกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่น  ดูแลท่านด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพ พร้อมระบบความปลอดภัยภายในรถ

 

ดูแลท่านด้วยสายการบินไทย | บินตรง กรุงเทพ – ญี่ปุ่น 

เครื่องใหญ่กว่า, ที่นั่งกว้างกว่า, เสริฟอาหาร เครื่องดื่ม ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 

Full Service Airline โดยสายการบินไทย พร้อมเสริฟอาหารเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง อุปกรณ์เสริมครบทั้งจอดูหนัง, ผ้าห่ม ไม่ต้องชำระเพิ่ม

สายการบินไทยเป็นสายการบินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผู้โดยสาร และมีเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยสายการบินไทยจะปลอดภัย และมีการดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่

การบินตรงจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ช่วยให้เดินทางของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาเดินทางได้มากๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในประเทศญี่ปุ่นให้ได้อย่างเต็มที่

TG 648 : กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ  | เวลา 01.00 น.   –   08.10 น.
TG 673: โอซาก้า – กรุงเทพฯ     | เวลา 17.25 น.    –   22.00 น.

 

บทสรุป

ทัวร์ญี่ปุ่น THEME PARK UNIVERSAL STUDIO | เส้นทางโอซาก้า – อาราชิยาม่า – เกียวโต – นาโกย่า – โอคาซากิ – ยามานาคะโกะ – โตเกียว   คุณจะได้พบกับความหลากหลายและความงดงามของเกาะกระต่ายที่มีน้อลกระต่ายสุดน่านักคอยต้อนรับอย่างแอคทีพ ที่มีทั้งภูเขา ทะเล และธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม จากการเดินทางในเมืองโอซาก้า ที่มีความเจริญและเสน่ห์ ไปจนถึงการสัมผัสอากาศหนาวของภูมิภาคคันไซ และมุมสวยงามที่ไม่เคยลืมของเมืองฮิโรซิมา ที่นี่คือประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่ในทริปญี่ปุ่นครั้งนี้