Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA AUTUMN SAKURA | 7 วัน 5 คืน | AJ05_9 BY JL

0

เส้นทางเกียวโต - อาราชิยาม่า - โตโยต้า - กิฟุ - ทาคายาม่า - โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA AUTUMN SAKURA | เส้นทางเกียวโต – อาราชิยาม่า – โตโยต้า – กิฟุ – ทาคายาม่า – โตเกียว   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  เดินทางถึง สนามฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

 

นั่งรถน้อย เดินน้อย เที่ยวได้เยอะขึ้น

นั่งรถนานสุด 25o กิโลเมตร ประมาณ 3ชั่วโมง 10นาที (ประมาณ กรุงเทพ – นครสวรรค์) มีพักระหว่างทางอย่างน้อย1ครั้งเพื่อผ่อนคลาย เดินเยอะสุดจากที่จอดรถจนถึงทางเข้า ระยะทาง 300เมตร

 

 

 

เมืองชิโมโนเซกิ

เดินทางสู่ เมืองชิโมโนเซกิ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างฮอนชูและคิวชูมาช้านาน ในปี ค.ศ. 1958

 

ตลาดปลาคาราโตะ

เข้าชม ตลาดปลาคาราโตะ เป็นตลาดปลาชื่อดังขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบคังมง ในจังหวัดยะมะงุชิ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงเป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นที่จะมาซื้อซีฟู้ดและทานซูชิสดใหม่ที่นี่ในราคาที่ย่อมเยา ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดที่นี่จะมีร้านแผงลอยจำหน่ายซูชิ โดยแต่ละร้านจะปั้นซูชิหน้าต่าง ๆ ไฮไลต์ที่คนนิยมมาทานกันคือ ปลาปักเป้า เมนูอาหารสุดพิเศษของท้องถิ่น เสิร์ฟเนื้อปลาสไลด์บาง ๆ รสชาติที่ต้องไปลองสักครั้งแล้วจะติดใจ สมกับฉายาเมืองแห่งปลาปักเป้า จากตลาดคาราโตะ

 

 ศาลเจ้าสุมิโยชิ

เข้าชม ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่บนเกาะคิวชู โดยมีตัวศาลเจ้าหลัก มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากมีการก่อสร้างที่เป็นรูปแบบของยุคมุโรมาจิตอนต้น จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติ นอกจากนี้บริเวณที่เป็นโถงสำหรับสักการะบูชานั้น เจ้าเมืองโมริ โมโตนาริ ก็เป็นผู้สร้างถวายให้แก่วัด จึงถือเป็นสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และมีห้องสมบัติที่มีสมบัติมีค่าจัดแสดงให้ชมมากมาย

 

ไคเคียวยูเมะทาวเวอร์ 

จากนั้นไปชมวิว ไคเคียวยูเมะทาวเวอร์ ทาวเวอร์แห่งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งที่นี่นั้นมีความสูงมากถึง 153 เมตร จุดชมวิวของที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 360 องศา ไฮไลท์ของที่นี้จะเป็น ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกทั้งแสงทั้งวิวสวยมากๆ โดยเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตกลงสู่ทะเลญี่ปุ่น เป็นภาพที่งดงามไม่เหมือนจุดชมวิวที่อื่น

 

สะพานไม้คินไตเคียว

นำท่านเข้าชม “สะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น” สะพานไม้คินไตเคียว เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อยู่ที่เมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) ในจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) มีลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

ย่านเมืองเก่าทาเคฮาระ

เดินเล่น ย่านเมืองเก่าทาเคฮาระ  เป็นเขตชุมชนที่ปัจุบันยังคงมีชาวบ้านอาศัยอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต”  บ้านเรือนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณของที่นี่นั้นยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ภายในเป็นที่ตั้งของ วัดไซโฮจิ (Saihoji) ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในทาเคฮาระมาตั้งแต่อดีต และเราสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองในมุมสูงได้จากที่ตั้งของวัด วัดไซโฮจิ (Saihoji) มีอายุเก่าแก่ และ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในทาเคฮาระ ตั้งอยู่อีกด้วยครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเข้าไปไหว้พระ, ขอพร และชมวิวเมืองในมุมสูง จากที่ตั้งของวัดนั่นเอง

 

เกาะโอคุโนะชิมะ | เกาะกระต่าย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทาคาโนะอุมิ นั่งเรือเฟอรรี่ข้ามไปยัง เกาะโอคุโนะชิมะ ตั้งอยู่ในเขตเมืองทาเคะฮาระ ห่างจากฝั่งฮิโรชิมะ เพียง 3.4 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็กทางฝั่งทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ที่คนในพื้นที่เรียกกันติดปากว่า “เกาะกระต่าย” เกาะโอคุโนะชิมะ เป็นเกาะเล็กๆ ในเขตเมืองทาเคะฮาระ (Takehara) จังหวัดฮิโรชิม่า มีฝูงกระต่ายป่าอาศัยอยู่ราวๆ 1,000 ตัว ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็น “เกาะกระต่าย” กระต่ายบนเกาะนี้ค่อนข้างคุ้นเคยกับผู้คน นักท่องเที่ยวจึงสามารถป้อนอาหารให้เหล่ากระต่ายได้อย่างใกล้ชิด

 

ย่านประวัติศาสตร์คุราชิกิ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโอคายะมะ เป็นจังหวัดมีอาคารบ้านเรือนโบราณ มากมายที่ทำให้ทัศนียภาพญี่ปุ่นในอดีตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

เดินชม ย่านประวัติศาสตร์คุราชิกิ เมืองประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัง มีแม่น้ำคุราชิกิไหลผ่านและมีสะพานที่เชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกัน อาทิ สะพานอิมะบาชิ สะพานทาคาซาโกะบาชิ และยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ เมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น

 

โกเบฮาร์เบอร์แลนด์

ชมวิว โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ ย่านที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้ เรียกได้ว่าสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศความงดงามของเมืองโกเบกันอย่างเต็มที่

 

 ภูเขาร็อคโคะ

นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เพื่อเดินทางสู่ ภูเขาร็อคโคะ ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ มีความสูง 931 เมตร อยู่ทางเหนือของโกเบ ด้านบนเขามีสถานที่เที่ยวมากมาย เช่น สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารจุดชมวิว และในช่วงฤดูหนาวบนยอดภูเขารอคโคะ ยังมีลานสกีเทียมอีกด้วย

 

 พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ

จากนั้นไปต่อกันที่ พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ ที่นี่นับว่าแหล่งผลิตสาเกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันเก่าแก่โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการนุรักษ์และให้ความรู้แก่คนทั่วไป ในสถานที่ที่เคยเป็นโรงบ่มสาเกจริง (ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเคยใช้เป็นโรงบ่มสาเกในอดีตเมื่อกว่า 150 ที่แล้ว และใช้เป็นโรงพักสินค้าจนกระทั้งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในช่วงปี 1900)

 

เมืองโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองศูนย์กลางของญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก มีทั้งตึกสูง อาคารพาณิชย์มากมายตั้งเรียงรายกันถือเป็นเมืองศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยก่อน อิสระ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านการค้าที่รุ่งเรืองอันดับหนึ่งในโอซาก้า ถนนสายช้อปปิ้งที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ รวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย

 

อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ซี หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASHMOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTROBLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ  รับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ำ | อิสระตามอัธยาศัย

 

ปราสาทโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุค อะซุชิโมะโมะยะมะ รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม พาท่านขึ้นชมถึงชั้นบนสุดหอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540

 

ช้อปปิ้ง สินค้าญี่ปุ่น จากร้านค้าท้องถิ่น และสินค้าคุณภาพชั้นนำของโลก

ริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท

ช้อปปิ้งกันอีกสักรอบที่ ริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท เป็นเอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ มีสินค้าเเบรนด์ดังทั้งในประเทศแและต่างประเทศ, ร้านกีฬายอดนิยมกว่า 210 ร้าน ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เสื้อผ้าชายไปจนถึงเสื้อผ้าเด็ก, ของใช้ประจำวัน