Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ทัวร์ไต้หวัน ช้อปจุใจ เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค | 5วัน 4คืน | TPE63-JX

0

ทัวร์ไต้หวัน | เส้นทาง หนานโถ - เจียอี้ - ไถจง - ไทเป - เถาหยวน

ทัวร์ไต้หวัน  | เส้นทาง หนานโถ – เจียอี้ – ไถจง – ไทเป – เถาหยวน

สัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นในทัวร์นี้เพื่อสนุกสนานและสร้างความประทับใจ ชมใบไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสไตล์เฉพาะของฤดูใบไม้ร่วง พาช้อปปิ้งในย่านสุดเก๋า รับประทานอาหารท้องถิ่นอร่อยเลิศ และตื่นเต้นกับประสบการณ์วัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้น ทั้งนี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีใครลืมในทริปนี้!

 • ทริปนี้ทั้งชม ช้อป ชิว ธรรมชาติ สายมู ครบรส
 • ชมหมู่บ้าน 9ชนเผ่า
 • วัดหลงซาน
 • อนุสรณ์สถานท่านเจียงไคเช็ค
 • พิเศษ !! Unseen ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน

| (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE)

เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที่รวบรวมความหลากหลายสีสันไว้ในที่เดียว มีทั้งหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที่รวบรวมความหลากหลายสีสันไว้ในที่เดียว มีทั้งหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ตั้งอยู่เมืองหนานโถว ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เช่น การเต้นรําแบบพื้นเมืองดั้งเดิม การร้องรําทําเพลงและการจําลองพิธีการแต่งงานแบบพื้นเมือง อีกทั้งยังมีหมู่บ้านจําลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ณ ร้านขายของที่ระลึก ของแต่ละชนเผ่านอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกให้ท่านได้สนุกสนานทั้งวันอย่างเต็มที่

**สำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนน้ำ กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยน 1 ชุดค่ะ**

สุดพิเศษ!! นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า ระหว่างที่โดยสารกระเช้าลอยฟ้า ท่านสามารถชมวิวได้ทั่วทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่านั่งกระเช้าแล้ว)

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)

แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู

 

ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นช้ัน89)

ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89

 อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
|
( Chiang Kai Shek Memorial Hall)

อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทยอนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทยครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง

 วัดหลงซาน (Lungshan Temple)

เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป โดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

 ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)

ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไป มีคุณสมบัติลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ

 

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน
| (Huashan 1914 Creative Park)

ก่อนเดิมพื้นที่นี้เคยเป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหรี่เก่าขนาดใหญ่ที่มีคนงานอยู่มากกว่า 400 คน ต่อมาได้ย้ายโรงงานออกไปจนปล่อทิ้งร้างไว้มากกว่า 10 ปี จนทางรัฐบาลได้เข้ามาดูแล ปรังปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับงานศิลปะและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ให้เหล่าฮิปสเตอร์ได้มาเดินถ่ายรูปเล่น อีกทั้งด้วยความแปลกใหม่และน่าสนใจ ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการแสดงจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ยอดนิยมของคู่รักชาวไทเปอีกด้วย

ดูแลที่พักท่านโดยโรงแรม 4 Stars Hotel ทุกคืน

 • พักในเมือง : เดินเล่นได้ ใกล้สถานี ช้อปปิ่งสะดวกลดระยะเวลาเดินทางเข้าเมือง ไม่ต้องรีบกลับที่พัก

 

โรงแรม GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทจุง ห่างจากสถานีรถไฟไทจุงเพียง 9 นาทีเดินเท้า, Guide Hotel Taichung Ziyou เสนอที่พักสำหรับนักเดินทาง ผู้เข้าพักสามารถเดินทางสะดวกสบายไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลักและเมืองหลักโดยใช้รถไฟจากสถานีรถไฟไทจุงหรือท่ารถโดยสาร มีบริการ WiFi ฟรีทั่วทั้งพื้นที่ของที่พัก

Guide Hotel Taichung Ziyou ห่างจากสถานีรถไฟด่วนแห่งไต้หวัน – สถานีไฟด่วนไทจุงเพียง 20 นาทีขับรถ, ในขณะที่ตลาดกลางคืนเฟิงเจี้ยอยู่ห่างจากที่พักเพียง 25 นาทีขับรถ เซ็นโรเลสเจอร์ที่มีชื่อเสียง Miyahara อยู่ห่างจากที่พักเพียง 6 นาทีเดินเท้า

ตกแต่งด้วยองค์ประกอบที่หรูหราและทันสมัย ห้องพักที่ติดตั้งแอร์คอนดิชั่นมีโต๊ะเขียน โทรทัศน์จอแบน, กาต้มน้ำและตู้เย็น ห้องน้ำส่วนตัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการอาบน้ำ, ของใช้ส่วนตัวฟรีและเครื่องเป่าผม บางห้องมีอ่างอาบน้ำ

สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายหรือผ่อนคลายร่างกาย ที่พักมีศูนย์ออกกำลังกายภายในและบริการนวด โรงแรมยังมีศูนย์ธุรกิจพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม พนักงานโรงแรมยินดีช่วยเหลือแขกด้วยการเก็บเกี่ยวสัมภาระที่เคาะของผู้เข้าพักที่เคาะที่เคาะที่ด้านหน้าเป็น 24 ชั่วโมง

 

โรงแรม MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า

MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL เป็นโรงแรมหรูหราที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นใต้ของเมือง Taipei ในประเทศไต้หวัน โรงแรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงแรม MITTOWN ที่มีความเชื่อมโยงกับความหรูหราและการให้บริการระดับสูงในทุกสาขาของเครือนี้

รายละเอียดของ MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL ได้แก่:

 1. ที่ตั้ง: โรงแรมตั้งอยู่ในย่าน Ximending ที่เป็นที่นิยมสำหรับการช้อปปิ้งและความบันเทิงในเมือง Taipei โดยเดินทางสามารถเข้าถึงสถานีรถไฟใต้ดิน Ximen และสถานีรถไฟใต้ดิน Longshan Temple ได้อย่างสะดวกสบาย

 2. สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน: โรงแรมมีห้องพักที่ออกแบบอย่างหรูหราและสะดวกสบาย พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เช่น เตียงที่มีความนุ่มนวล, โซฟาพื้นรองรับการผ่อนคลาย, โต๊ะทำงาน, ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนตัวที่มีคุณภาพ, และอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัยในระหว่างการเข้าพัก

 3. สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง: โรงแรมมีห้องออกกำลังกายเพื่อให้แขกสามารถออกกำลังกายได้ นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าที่มองเห็นวิวที่สวยงามของเมือง และสปาที่ให้บริการดูแลผู้มาพัก

 4. ร้านอาหารและบริการอื่น ๆ: โรงแรมมีร้านอาหารในสถานที่ที่เสิร์ฟอาหารที่อร่อยและหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลา และบริการห้องพัก 24 ชั่วโมง

 5. การเดินทางสะดวก: MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL มีการเชื่อมโยงทางการขนส่งที่สะดวกสบาย ทำให้แขกสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในเมืองได้ง่ายมาก

โดยรวมแล้ว MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL เป็นที่พักที่มอบประสบการณ์การเข้าพักที่หรูหราและสะดวกสบายในใจกลางกรุงไต้หวัน และเหมาะสำหรับคนที่ต้องการการพักผ่อนที่สะดวกสบายและมีความสุขอย่างแท้จริง

 

ตั้งใจให้ทุกมื้อให้เป็นมื้อพิเศษของท่าน

 • เมนูปลาประธานาธิบดี

 • ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน
 • สเต็กจานร้อน และ สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์

 • เมนูเสี่ยวหลงเปา

 

การเดินทาง| บินหรู นั่งรถน้อย เดินน้อย ไม่เหนื่อย

ดูแลท่านด้วยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI834 ,  CI835

 • เครื่องใหญ่กว่า เสริฟอาหารเครื่องดื่มไม่ต้องจ่ายเพิ่ม Full Service Airlines โดยสายการบินไซน่าแอร์ไลน์
 • พร้อมเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางอุปกรณ์เสริมครบทั้งจอดูหนัง, ผ้าห่ม ไม่ต้องชําระเพิ่ม !!

 

✈️ เที่ยวบินขาไปไต้หวัน CI834
| สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน
|
เวลา 10.55 น. – 13.25 น.

✈️เที่ยวบินขากลับจากไต้หวัน CI835
| สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
|เวลา 11.00 น. – 16.45 น.

เที่ยวบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิน CI834 ,CI835เป็นเที่ยวบินทางสายการบินชื่อดังของไต้หวัน (Taiwan) ซึ่งเป็นสายการบินชาวไต้หวันที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการต่าง ๆ ระหว่างไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก นี่คือรายละเอียดเที่ยวบิน CI834,CI835:

เส้นทาง: มักจะเดินทางระหว่างสนามบินไต้หวันในเมืองไทเป (Taipei Taoyuan International Airport, TPE) และเป้าหมายปลายทางที่สนามบินในประเทศอื่น ๆ โดยสามารถเป็นปลายทางหลายแห่งตามเวลาและวันที่ที่เป็นไปได้ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเมืองที่ท่านได้ถามถึง

เวลาบิน: เวลาบิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตารางเที่ยวบินประจำสายการบิน สามารถตรวจสอบเวลาเที่ยวบินที่ถูกต้องได้จากเว็บไซต์ของ CHINA AIRLINES หรือแหล่งข้อมูลเที่ยวบินอื่น ๆ ที่เป็นที่เชื่อถือ

เครื่องบิน: รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินที่ใช้บริการในเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ แต่ปกติแล้ว CHINA AIRLINES ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่และคุณภาพสูงในการบริการ

บริการ: CHINA AIRLINES เป็นสายการบินที่นิยมด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ เช่น อาหารและเครื่องดื่มในเครื่องบิน บริการระดับสูง และความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร

 

ดูแลท่านด้วย รถบัส | ปลอดภัยกว่ามืออาชีพกว่า

 • เพราะเราใช้บริษัทรถบัสที่ถูกกฏหมายได้รับตรารับรองจากกระทรวงคมนาคมไต้หวัน
  ดูแลคุณด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพพร้อมระบบความปลอดภัยในรถ

บทสรุป

เหตุผลที่คุณควรเลือก ทัวร์ไต้หวัน  | เส้นทาง หนานโถ – เจียอี้ – ไถจง – ไทเป – เถาหยวน

นี้คือเพราะการท่องเที่ยวที่ไต้หวันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ทัวร์นี้จะให้คุณมีโอกาสเห็นใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงามและน่าทึ่งที่สุด คุณจะได้สัมผัสอารมณ์เฉพาะของฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความสงบและความสวยงามของธรรมชาติ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เข้าชมงานศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญ รวมถึงสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไต้หวันที่มีความเป็นเอกลักษณ์และน่าทึ่งอย่างไม่เหมือนใคร ทั้งหมดนี้จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและที่ไม่มีใครเหมือน ทัวร์จะให้คุณสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าทึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดไป!

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour HighlighTour Itinerary
Tour Flight