Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

เที่ยวภูเก็ต Luxury Hype Boat Phuket | One Day Trip

0
เงื่อนไข

ขั้นตอนการจอง

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางเพื่อยืนยันการจองที่นั่ง

กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 10,000 บาท (ต่างประเทศ) และ 1,000 บาท (ในประเทศ) สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ

ช่วงวันหยุดยาว* ค่ามัดจำอาจเพิ่มตามเหมาะสม (*ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ ช่วงวันหยุดยาว : เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการ (หลังได้รับการยืนยันการจอง) มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน

และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ

• สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ผ่านทาง Lind ID : @pkgjourney จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้บริการตลอดเวลา

• การสำรองที่นั่งสามารถเช็ค เเละ Confrim Booking ให้ได้ในเวลาทำการของบริษัท 09.00 – 17.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

• บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์บางประการ

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

• บริษัทไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําลาย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

• มัคคุเทศก์พนักงาน และตัวแทนบริษัทไม่มีสิทธิในการให้สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

• เมื่อท่านนออกเดินกับทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการ ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่า กรณีใดทั้งสิน

Clay Pool Cottages

เผ่าป่าตะถั่ว (เอิร์ธ) ประกอบด้วย ชาวนาที่ขยันขันแข็ง ชาวประมง ชาวสวน ช่างไม้ ช่างตีเหล็ก และคนงานเหมือง พวกเขาเชื่อว่าการสื่อสารกับโลกจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพ พวกเขาไม่เพียงแค่สร้างบ้านของพวกเขาที่ระดับพื้นดินเท่านั้น พวกเขายังเพิ่มดินเข้ากับผนัง หลังคาและเฟอร์นิเจอร์ด้วย แม้แต่เตียงที่พวกเขานอนก็ทำด้วยดินและดินเหนียว

ค็อทเทจให้ทัศนียภาพของป่าฝนและรีสอร์ท มีห้องน้ำกว้างขวางพร้อมฝักบัวแบบสายฝน ฝักบัวกลางแจ้ง และอ่างอาบน้ำแบบลอยตัว พื้นที่ของวิลล่ามีตั้งแต่ 126 ตร.ม. รวมถึงสระว่ายน้ำและระเบียงกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีกระท่อมดินเผา 2 ห้องนอน 2 ห้อง เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว โดยมีพื้นที่รวม 180 ตร.ม. และห้องน้ำรวมขนาดใหญ่ 1 ห้อง

คุณสมบัติของกระท่อม

วิลล่าทุกหลังของ Keemala มอบความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักของคุณจะผ่อนคลายมากที่สุด เตียงขนาดใหญ่ปูด้วยผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายอียิปต์เนื้อนุ่มหรูหราเพื่อการนอนหลับสบายตลอดคืน วิลล่าทุกหลังมีระบบควบคุมอุณหภูมิ

* ทัศนียภาพอันงดงามของป่าฝนที่เขียวชอุ่มตลอดปี

* สระเพิ่มความสดชื่นให้ความเย็น

* การออกแบบและลวดลายแบบชาติพันธุ์ทั่วไปบนเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะ

* เหมาะสำหรับคู่รักและผู้ที่รักความเป็นส่วนตัว

กลุ่มนี้สร้างขึ้นจากคนที่ทำงานบนโลก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและชาวสวน พวกเขาเคารพในธรรมชาติของมารดาและทุกสิ่งที่เธอมอบให้เรา วันนี้พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกการทำเกษตรอินทรีย์ การประมงที่ยั่งยืน และเมืองใหญ่

วิลล่าพร้อมเต๊นท์และสระว่ายน้ำ

ตระกูลขอนยอน (พเนจร) เป็นกลุ่มนักผจญภัยที่ประกอบด้วยคนรวบรวม คนเลี้ยงแกะ ผู้ให้ความบันเทิง พ่อค้า และนักสำรวจ ซึ่งใช้เวลาแลกเปลี่ยนสินค้ากับชนเผ่าอื่นๆ ที่พวกเขาพบระหว่างการเดินทาง เนื่องจากวิถีชีวิตแบบเร่ร่อน พวกเขาชอบที่จะสร้างบ้านกึ่งถาวรเพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวต่อไปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเฉลิมฉลองให้กับพวกเขาด้วยการออกแบบวิลล่าแบบหนึ่งห้องนอน เต็นท์ และสระว่ายน้ำจำนวนเจ็ดหลัง

ภายในเต็นท์พูลวิลล่า คุณจะพบว่าสัตว์ป่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับการตกแต่งภายใน และเลือกใช้วัสดุเพื่อเน้นไลฟ์สไตล์ของพวกมัน วิลล่าให้ทัศนียภาพของป่าฝนและรีสอร์ท มีห้องน้ำกว้างขวางพร้อมฝักบัวแบบสายฝน ฝักบัวกลางแจ้ง และอ่างอาบน้ำแบบลอยตัว วิลล่ามีขนาด 140 ตร.ม. รวมทั้งสระว่ายน้ำและพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้ง

คุณสมบัติวิลล่า

วิลล่าทุกหลังของ Keemala มอบความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักของคุณจะผ่อนคลายมากที่สุด เตียงขนาดใหญ่ปูด้วยผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายอียิปต์เนื้อนุ่มหรูหราเพื่อการนอนหลับสบายตลอดคืน วิลล่าทุกหลังมีระบบควบคุมอุณหภูมิ

* วิวทะเลและป่าบางส่วน

* บริเวณที่นั่งกลางแจ้งมีร่มเงาเหมาะสำหรับการพักผ่อน

* สระเพิ่มความสดชื่นให้ความเย็น

* เหมาะสำหรับคู่รักและผู้ที่ชื่นชอบการหลบหนี

เผ่าเร่ร่อนประกอบด้วยพลเมืองที่รักวิถีชีวิตเร่ร่อน พวกเขาสร้างผลิตภัณฑ์ของตนและสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาพืชผลใหม่ๆ ในปัจจุบัน พวกเขาเป็นนักเดินทาง นักแสดง และผู้ที่ชอบรู้จักประเทศใหม่ๆ

บ้านต้นไม้ POOL

เผ่า We-ha (Sky) เป็นกลุ่มที่เชื่อว่ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจักรวาล พวกเขาสร้างบ้านบนที่สูงเพื่อให้ได้รับอิสระและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น กลุ่มนี้รวมความสามารถของหมอ ผู้สร้าง สถาปนิก และนักประดิษฐ์

วิถีชีวิตของพวกเขาแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการออกแบบบ้านริมสระน้ำที่มีต้นไม้เรียงราย วิลล่า 2 ชั้นที่กว้างขวางเหล่านี้มีสระว่ายน้ำของตัวเอง ห้องนอนใหญ่อยู่ที่ชั้นบน และห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหารขนาดใหญ่ที่ชั้นล่าง การตกแต่งภายในของบ้านริมสระที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งเจ็ดหลังประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์แขวนและรังไหม เช่น เตียงและเก้าอี้อาบแดด

ให้ทัศนียภาพของป่าฝนและรีสอร์ท ห้องน้ำกว้างขวางพร้อมฝักบัวแบบสายฝน ฝักบัวกลางแจ้ง ห้องสุขาสำหรับแขก และอ่างอาบน้ำแยกเป็นสัดส่วน วิลล่ามีขนาด 169 ตร.ม. รวมทั้งสระว่ายน้ำและบริเวณที่นั่งกลางแจ้งด้านบนซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนใหญ่

คุณสมบัติวิลล่า

วิลล่าทุกหลังของ Keemala มอบความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักของคุณจะผ่อนคลายมากที่สุด เตียงขนาดใหญ่ปูด้วยผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายอียิปต์เนื้อนุ่มหรูหราเพื่อการนอนหลับสบายตลอดคืน วิลล่าทุกหลังมีระบบควบคุมอุณหภูมิ

* รายล้อมด้วยวิวป่าไม้และภูเขา

* สองชั้น

* เติมพลังสระครึ่งวงกลม

* เหมาะสำหรับคู่รักและเพื่อนฝูงที่เดินทางด้วยกัน

การรวบรวมศิลปะของผู้รักษา ผู้สร้าง สถาปนิก และผู้แสวงหาที่มองจักรวาลว่าเป็นแหล่งความรู้ พวกเขาต้องการที่จะสูงขึ้นและใกล้ชิดกับสวรรค์มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์กับสติปัญญาที่ยอดเยี่ยม วันนี้พวกเขาอยู่ในอาชีพวิศวกร นักออกแบบ และนักประดิษฐ์

วิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำ “รังนก”

แรงบันดาลใจจากตระกูลรุ่งนก (ตระกูลเนส) ที่ใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่ง การแสวงหาความพิเศษเฉพาะตัวนำไปสู่การสร้างลูกบอลถักตานกเกี่ยวกับรังที่เห็นได้จากภายนอกของบ้านพักประเภทนี้ กลุ่มนี้ถือว่าก้าวหน้ากว่าทั้งในด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ และประกอบด้วยศิลปิน นักดนตรี นักโหราศาสตร์ นักปรัชญา และกวี

พวกเขาเชื่อว่าอนาคตสามารถทำนายได้จากโหราศาสตร์ พวกเขาอาบแสงจันทร์โดยเชื่อว่าจิตวิญญาณของพวกเขาจะได้รับการเติมเต็ม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำหรับวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวที่สวยงามเหล่านี้

วิลลามีวิวทะเล ป่าฝน และวิวรีสอร์ท มีห้องน้ำกว้างขวางพร้อมฝักบัวและอ่างอาบน้ำตั้งพื้นพร้อมวิว วิลล่ามีขนาด 185 ตร.ม. รวมทั้งสระว่ายน้ำและระเบียงอาบแดดกลางแจ้ง

คุณสมบัติวิลล่า

วิลล่าทุกหลังของ Keemala มอบความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักของคุณจะผ่อนคลายมากที่สุด เตียงขนาดใหญ่ปูด้วยผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายอียิปต์เนื้อนุ่มหรูหราเพื่อการนอนหลับสบายตลอดคืน วิลล่าทุกหลังมีระบบควบคุมอุณหภูมิ

* วิวทะเล ป่าฝน และภูเขา

* พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มากและระเบียงสระว่ายน้ำกลางแจ้ง

* ฟื้นฟูสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมเลน

* เหมาะสำหรับคู่ฮันนีมูนและคู่รักที่เข้าพักในช่วงวันหยุดยาว

กลุ่มเลขานุการที่สร้างขึ้นโดยไลฟ์สไตล์การตกแต่งและนักสะสมนักปรัชญา อัจฉริยะ ศิลปิน และนักดนตรีในฐานะสมาชิก ปีของพวกเขาสำหรับการแยกออกจากการผสมพันธุ์อื่น ๆ ส่งผลให้การออกแบบรังนก วันนี้พวกเขาเป็นศาสตราจารย์ กวี หิน และนักแสดง

มาลาสปา

Mala Spa ใน Kimala นำเสนอการเดินทางทางประสาทสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น กลิ่น เสียง และการสัมผัส โรงแรมมีห้องทรีตเมนต์แปดห้องและเมนูทรีตเมนต์แบบองค์รวมและผ่อนคลายที่หลากหลายโดยใช้วิธีการแบบโบราณและสมัยใหม่และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและชุบตัว Mala Spa ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจาก VOYA, Siam Botanicals และ Spa Ritual

สระน้ำ

นอกจากสระว่ายน้ำส่วนตัวในวิลล่า Keemala ทุกหลังแล้ว แขกยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางรีสอร์ท ริมสระน้ำเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน อาบแดด และว่ายน้ำอย่างสดชื่น ผู้เข้าพักสามารถจองบริการริมสระน้ำที่ Cha-La Pool Bar เรายังมีคลาสออกกำลังกายทางน้ำที่จัดขึ้นเป็นประจำในสระว่ายน้ำเพื่อให้คุณฟิตและกระปรี้กระเปร่า

กิจกรรมแบบองค์รวม

Kimala จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น โยคะ พิลาทิส ไทชิ การออกกำลังกายทางน้ำ ภูมิปัญญาการทำอาหารแบบดั้งเดิม ภูมิปัญญาการรักษาแบบเอเชีย สุขภาพในชีวิตประจำวัน และอื่นๆ เซสชั่นสั้น ๆ แต่มีประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้คุณเหงื่อออกและรู้สึกกระปรี้กระเปร่า คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการล่าสุด โปรดทราบว่ากิจกรรมขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและสภาพอากาศ

Keemala เป็นดินแดนมหัศจรรย์ของพูลวิลล่าที่ตั้งอยู่ในป่าของกมลา แนวความคิด Kimal เฉลิมฉลองวัฒนธรรมของสี่ชนเผ่าในภูเก็ตที่สวม: ปะตะถั่ว (โลก), คนยอน (พเนจร), เวหะ (ท้องฟ้า) และรุ่งนก ‘(เนสท์)คน. Keemala ใช้วิธีการดำรงชีวิตของพวกเขาและนำพวกเขาไปสู่ประสบการณ์โดยรวมของแขก

ฟิตเนส ฮับ

การออกกำลังกายจะทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและเติมเต็ม เรามีศูนย์ออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมพร้อมการฝึกความแข็งแรงและอุปกรณ์คาร์ดิโอเพื่อให้คุณมีหุ่นที่ฟิตอยู่เสมอ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายและช่วยคุณจัดระเบียบการออกกำลังกายที่ปรับแต่งได้

รีสอร์ท บูติค

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาของที่ระลึกหรือของขวัญให้คนที่บ้าน เราก็มีบางสิ่งที่พิเศษมากสำหรับคุณ เรามีเครื่องประดับที่มาจากท้องถิ่น งานฝีมือ รีสอร์ทและเสื้อผ้าชายหาดสุดเก๋ และเครื่องใช้ในห้องน้ำที่หรูหราแต่จำเป็น

สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ด้านนอกของเราเป็นสวนยางพาราและป่าไม้ ที่ซึ่งแขกจะได้เพลิดเพลินกับการเดินชมธรรมชาติ จ็อกกิ้งและจ็อกกิ้งรอบๆ รีสอร์ท และอื่นๆ หาดกมลาอยู่ในระยะที่สามารถเดินถึงได้ และเราให้บริการรถรับส่งฟรีสำหรับแขกที่ต้องการไปเที่ยวชายหาดในบริเวณใกล้เคียง หากคุณต้องการเดินด้วยความเร็วของคุณเองและเลือกจุดหมายของคุณเอง อาจมีแผนที่นำทางให้

PHUKET TRANSFER มีบริษัทให้เช่ารถยนต์หลายแห่งทั้งในและรอบสนามบินสำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการใช้บริการขนส่งส่วนตัว Kimala ยังสามารถช่วยจัดบริการรถเช่าเมื่อเดินทางมาถึงรีสอร์ท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขับรถในภูเก็ตอาจเป็นเรื่องท้าทายและนำทางได้ยาก เราแนะนำให้แขกใช้บริการขนส่งของรีสอร์ท

นโยบายโดรน

Keemala ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของแขกและพนักงาน เช่นเดียวกับการป้องกันการละเมิดและรักษาความอุ่นใจทั่วทั้งโรงแรม ในเรื่องนี้ โปรดทราบว่าไม่อนุญาตให้แขกและผู้มาเยี่ยมชมรีสอร์ทใช้โดรนในหรือในน่านฟ้าเหนือ Kimala

คนหนุ่มสาว

ยินดีต้อนรับเด็กๆและคนหนุ่มสาวเคารพแขกของเราที่กำลังมองหาช่วงเวลาที่เงียบสงบ ตั้งแต่ทริปท่องเที่ยวรอบภูเก็ตและบริเวณโดยรอบไปจนถึงเวิร์คช็อปการทำอาหารและกิจกรรมที่รีสอร์ท แขกตัวน้อยของเรามีกิจกรรมให้ทำมากมาย คลาสออกกำลังกายบางคลาสเปิดสำหรับเยาวชน โปรดสอบถามตัวจัดการกิจกรรมของเราล่วงหน้า