Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน อุทยาน 4 ฤดู | 5วัน 3คืน | ICN08_YP

0

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เส้นทางอินซอน - ซุนซอน - ซกโซ - ซูวอน - ยงอิน - โซล

ทัวร์เกาหลี  อุทยาน 4ฤดูกาล ซอรัคซาน ที่ทำให้เกาหลีต้องการสวยงามยิ่งขึ้นมากขึ้น ทัวร์เกาหลีเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศเหนือธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เข้มข้นของเกาหลีใต้ หากคุณต้องการประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร เกาะนามิ ฮานึลปาร์คและโซลทาวเวอร์จะพาคุณไปสำรวจทัศนียภาพที่น่าทึ่งของเมืองโซล และอย่าลืมเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งเมียงดงเพื่อความมีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย กับการบินตรงแอร์เอเซียและที่พักระดับ 3 ดาว คุณจะได้รับทั้งความสุขและความทะนงในครั้งเดียว

 

 

วันที่แรก          กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ   | 🍽️ (-/-/-)

19.30 น.         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์พรีเมียร์ (YP) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 

22.45 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ YP602 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

 

 

 

วันที่สอง        สนามบินอินชอน • เมืองชุนชอน • เกาะนามิ • เมืองซกโซ • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน • วัดชินฮึงซา   |  🍽️(-/กลางวัน/เย็น)

 

05.55 น.         เดินทางถึง สนามบินอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 

ออกเดินทางสู่ เมืองชุนชอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำที่เกิดจากแม่น้ำโซยางและแม่น้ำฮัน เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบอันสุดแสนโรแมนติก

 

สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ เกาะนามิ เกาะขนาดเล็กกลางแม่น้ำ ซึ่งถูกขนานนามให้เป็น “เกาะแห่งความรัก” อีกหนึ่งจุดหมายในฝันของนักท่องเที่ยว สิ่งแรกที่หลายๆ คนมักทำเมื่อไปถึงเกาะนามิคือ การไปโพสท่าถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นพระ-นางจากเรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว ถ้าใครไม่ได้ถ่ายมารูปตรงนี้จะถือว่ามาไม่ถึงเกาะนามิ ยิ่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ถือเป็นฤดูไฮไลท์ของที่นี่เลย ซึ่งจะได้เห็นต้นไม้ทั้งหมดบนเกาะเปลี่ยนสีผลัดใบกลายเป็นโทนสีอุ่น ต้อนรับสายลมหนาวที่พัดผ่านเข้ามา เกาะนามิในฤดูใบไม้ร่วงจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน ห้ามพลาดไปถ่ายรูปตรง ลานต้นเมเปิ้ล แนวต้นสนโบราณ และอุโมงค์ต้นแปะก๊วย โดยเฉพาะถนนสายแปะก๊วย Ginkgo Tree Lane ที่เรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตรเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด สีแดง สีส้ม และสีเหลืองของใบไม้ผลัดเปลี่ยนสี ช่วยระบายสีสันของเกาะให้สว่างและสดใส บรรยากาศของเกาะนามิในช่วงนี้จึงสวยงามราวกับภาพวาด

 

กลางวัน          🍽️ บริการอาหารกลางวัน เมนู ทัคคาลบิ

 

จากนั้น             ออกเดินทางสู่ เมืองซกโซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ภูเขายอดฮิตของประเทศเกาหลี

 

                        สัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามน่ามาเยือนเป็นอย่างยิ่ง ภูเขาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แดนเกาหลี” ซึ่งซอรัคซานเป็นเขาลูกแรกๆ ที่สามารถหาชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ก่อนที่ใดๆ ภายในอุทยานมีพื้นขนาดใหญ่มาก  หากต้องการสัมผัสภูเขาซอรัคซานอย่างใกล้ชิด สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปชมความสวยงามของภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยเหล่าแมกไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแดงตลอดทั้งเทือกเขาท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย ด้านบนอุทยานจะได้ชมทิวเขาหินแกรนิต ซึ่งประกอบไปด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค อัตราค่าบริการไม่รวมค่า CABLE CAR ราคาประมาณ 15,000 วอน)

 

                        ด้านในอุทยานซอรัคซานยังมีที่วัดสวยๆ ซ่อนตัวอยู่ วัดชินฮึงซา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ มีความสูงกว่า 14.6 เมตร น้ำหนักกว่า 108 ตัน ก่อนจะขึ้นไปชมวิวบนยอดเขานักท่องเที่ยวจึงนิยมแวะมาสักการะที่วัดแห่งนี้ หากลองสังเกตดีๆ บริเวณวัดมักจะมีก้อนหินเล็กๆ วางเรียงก่อกันจำนวนมาก ในอดีตคนเกาหลีมีความเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นภูเขา แม่น้ำ หรือต้นไม้ มักจะมีเทพเจ้าปกปักษ์รักษาอยู่ ดังนั้นจึงเริ่มมีการก่อหินนั้นเพื่อเป็นการขอพรต่อเทพเจ้า ปัจจุบันธรรมเนียมเหล่านี้ก็ยังมีให้เห็นตามภูเขาหรือวัด เพื่อขอพรเล็กๆ น้อยๆ เป็นกิมมิคน่ารักๆ ของชาวเกาหลีนั่นเอง

 

เย็น                  🍽️ บริการอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู

 

จากนั้น                        พักที่ CLASS 300 HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

 

 

วันที่สาม          เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • โอลิมปิคพาร์ค • ถนนโรดิโอ • DIOR POP-UP STORE   | 🍽️  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 

เช้า                   🍽️ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

จากนั้น                         นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยงอิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกีเป็นเมืองสำคัญในเขตเมืองหลวงโซลและปริมณฑล ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริบเบียนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้

 

นำท่านผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ดังนี้

 

  • โซนที่ 1 – Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี (Magic Tree) ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามฤดูกาล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงถึง 13 เมตร ทำหน้าที่คอยต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสวนสนุก

  • โซนที่ 2 – Zootopia ท่องโลก Safari World ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สายพันธุ์ และตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่างใกล้ชิด โซนที่ 3 – European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ่งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-Express เป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้สี่ฤดู Secret Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล

  • โซนที่ 4 – Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน

  • โซนที่ 5 – American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไปกรี๊ดกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็นต้น

 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน เมนู บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

 

 

จากนั้น             ออกเดินทางสู่ กรุงโซล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ และเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยต่าง ๆ

 

เดินสายช้อปปิ้งบนถนนสายแบรนด์เนมที่ ย่านอัพกูจอง เป็นย่านที่น่าไปเดินเที่ยวมากๆ ของกรุงโซล ซึ่งที่นี่ถือเป็นย่านไฮโซของเกาหลีนั่นเอง บรรดาห้างร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ในย่านนี้จะเป็นแบรนด์ดังหรูหราระดับเวิล์ดคลาส โดยไฮไลท์ของย่านอัพกูจองจะอยู่บริเวณ ถนนโรดิโอ ส่วนสถานที่ที่ขาช้อปแบรนด์เนมไม่ควรพลาดนั้น “Galleria Department Store” ซึ่งเป็นห้างหรูหราแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม และถูกดีไซน์ออกมาได้อย่างโดดเด่น รวมถึงมีร้านค้าแบรนด์เกาหลีระดับ HI-END ตั้งยู่ด้วย ตลอดทั้งแนวถนนยังมีร้านขายสินค้าแฟชั่นจากดีไซเนอร์แนวหน้าของเกาหลีให้ได้เดินเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

 

แวะป็อบอัพสโตร์ระดับโลกอย่าง DIOR POP-UP STORE (ถ่ายภาพด้านนอก) กลางย่านวัยรุ่นสุดฮิตซองซูดง อาคารด้านนอกถอดรูปแบบมาจาก 30 Montaigne ซึ่งเป็นร้าน Flagship Store เก่าแก่กลางกรุงปารีส โดยปรับให้มีความทันสมัยเข้ากับย่าน เลือกใช้วัสดุเหล็กแวววาว และกระจกเชื่อมกันเป็น Glass House ที่ดูหรูหรา ด้านนอกมีสวนดอกไม้สวยๆ ส่วนด้านในมีคาเฟ่เป็นตีมสวนกุหลาบ Granville บ้านเกิดของ มงซิเออร์ คริสเตียน ดิออร์

 

ค่ำ                              บริการอาหาเย็น เมนู จิมทัค

 

จากนั้น            พักที่ JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

 

 

วันที่สี่              ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรโสม • คอสเมติค • พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง |🍽️ (เช้า/กลางวัน/-)

 

เช้า                  🍽️ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

จากนั้น            พาเที่ยว ฮานึลพาร์ค สวนสาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะ บนระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สวนจึงตั้งอยู่บนเนินเขาและสูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในรั้วของสวนสาธารณะเวิล์ดคัพ ตรงกลางของสวนฮานึลจะมีจุดชมวิว มีลักษณะเป็นตะแกรงเหล็กครึ่งวงกลมสีดำ สามารถเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อถ่ายวิวทุ่งหญ้าได้ มองจากจุดชมวิวลงไปจะเห็นเป็นเนินทุ่งดอกหญ้าไกลสุดสายตา พอสายลมพัดผ่านดอกหญ้าเหล่านั้นก็จะปลิวไสวไปตามสายลมหนาว บนเนินเขาริมแม่น้ำฮันสุดโรแมนติก นอกจากมีทุ่งดอกหญ้าสวยๆ ให้ถ่ายรูปแล้ว สวนฮานึลยังมีพิกัด Instagrammable Spot สุดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไปถ่ายรูปอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น สวนดอกคอสมอส ที่กำลังบานอวดโฉมอวดสีสัน ทุ่งหญ้าพิ้งค์มูลี่ สีชมพูน่ารักสุดแสนโรแมน ดูอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศลมหนาวที่พัดผ่าน ทุ่งดอกโคเชีย พีชตระกูลหญ้าทรงกลมสุดน่ารัก เปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นสีแดงส้มเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น

 

                                    นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย และชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีนำมาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี

 

กลางวัน          🍽️ บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม

 

เยือนหนึ่งในห้าวังหลวงของกรุงโซล พระราชวังถ็อกซูกุง ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาวังอื่นๆ ตั้งอยู่บนย่านใจกลางเมืองที่แสนคึกคัก แต่กลับเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ตะวันตก เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้พระราชวังแห่งนี้ยิ่งขึ้นไปอีก มีความเป็นเกาหลีที่แอบซ่อนกลิ่นอายความเป็นตะวันตกเอาไว้ แม้พื้นที่จะขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ด้านในมีพระตำหนักเก่าแก่ และพระที่นั่งสวยงามให้เดินชมได้ไม่เบื่อ เดินเล่นบนถนน ถนนเลียบกำแพงหิน ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลี ถนนสายนี้มีชื่อว่า ถ็อกซูกุง ทลดัม-กิล ขนาบอยู่ข้างๆ กำแพงพระราชวังยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับแนวกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม

 

ชมวิวต้นแปะก๊วยสีเหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง บรรดาใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ริมสองฝั่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีแดง สีส้ม และสีน้ำตาล ผลัดใบเปลี่ยนสีไปตลอดเส้นทาง ทำให้ถนนสายนี้มีทัศนยภาพสุดโรแมนติก จึงเป็นที่มาของชื่อ ถนนสายโรแมนติก ผู้คนจึงนิยมมาเที่ยวช่วงใบไม้กำลังร่วงโรย ถนนสายนี้ยังเป็นจุดถ่ายทำซี่รี่ย์ดัง Goblin ในฉากที่พระเอกและนางเอกเจอกันครั้งแรกอีกด้ว

 

ชมขั้นตอนการทำสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ที่นิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นที่ระลึก และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย

 

เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขายของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ

 

ค่ำ                    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 

จากนั้น            พักที่ JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

 

 

วันที่ห้า            น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • คาเฟ่ FOREST OUTING • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ | 🍽️ (เช้า/กลางวัน/ ✈︎)

 

เช้า                  🍽️ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย และนำชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับ ล้างตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู กิ่ง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเยี่ยม

 

เอาใจคนรักธรรมชาติถ่ายรูปคาเฟ่ในเรือนกระจก FOREST OUTINGS CAFÉ คาเฟ่ที่ล้อมร้อบด้วยธรรมชาติตกแต่งด้วยต้นไม้นานาชนิด มีบ่อน้ำขนาดเล็กอยู่ใจกลางของร้านช่วยเพิ่มความร่มรื่น อาหารก็มีให้เลือกมากมายทั้งคาวและหวาน รวมถึงเครื่องดื่มอร่อยๆ สายคนรักของหวานก็มีเบเกอรี่ขนมหวานเกือบทุกประเภท หน้าตาน่ารับประทานมากๆ ขอบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยไม่พอยังอร่อยมากๆ อีกด้วย

 

แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น

 

กลางวัน          🍽️ บริการอาหารกลางวัน เมนู ชาบู ชาบู

 

ได้เวลาสมควร            นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

17.10 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ YP601 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

 

21.15 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

หมายเหตุ

– อัตราค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการ และค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน K-ETA (ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี) หากต้องการให้ทางบริษัทฯลงทะเบียนให้ คิดค่าบริการครั้งละ 500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (หากลงทะเบียนไม่ผ่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

– โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเดียวกัน

– โปรแกรมการเดินทางและมื้ออาหารที่ระบุในโปรแกรม อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

– หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย และมีหน้าว่างสำหรับลงตราประทับวีซ่า และประทับตราเข้า-ออกประเทศ อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

 

ทัวร์เกาหลี  อุทยาน 4ฤดูกาล ซอรัคซาน เป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับการสัมผัสบรรยากาศเกาหลีในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คุณจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยใบไม้สีสันต์สดใสที่เต็มไปด้วยสีสัน ไม่ว่าจะเดินเล่นที่เกาะนามิ ฮานึลปาร์คหรือชมวิวที่โซลทาวเวอร์ และอย่าลืมสนุกกับการช้อปปิ้งเมียงดงและเลือกลิ้มรสอาหารเกาหลีที่มีความอร่อยจนทำให้คุณติดใจ พร้อมทั้งพักผ่อนสบายๆ ในที่พักระดับ 3 ดาว และเดินทางสะดวกสบายด้วยการบินตรงแอร์เอเซีย เตรียมพบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความท้าทายกันได้เลย!
ยังมีทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆอีกมาก เพื่อให้ท่านเลือกสรรเส้นทางที่เหมาะกับทริปในฝันครั้งนี้อีกเพียบ

ทัวร์​เกาหลี ซอรัคซาน เที่ยวอุทยาน พระใหญ่ชินฮึงชา สวนฮานึล โอลิมปิคปาร์ค ช้อปปิ้งถนนโรดิโอ จัดเต็มอาหารเกาหลี พัก3ดาว บินตรง Air Premiaทัวร์​เกาหลี ซอรัคซาน เที่ยวอุทยาน พระใหญ่ชินฮึงชา สวนฮานึล โอลิมปิคปาร์ค ช้อปปิ้งถนนโรดิโอ จัดเต็มอาหารเกาหลี พัก3ดาว บินตรง Air Premiaทัวร์​เกาหลี ซอรัคซาน เที่ยวอุทยาน พระใหญ่ชินฮึงชา สวนฮานึล โอลิมปิคปาร์ค ช้อปปิ้งถนนโรดิโอ จัดเต็มอาหารเกาหลี พัก3ดาว บินตรง Air Premia