Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

โอซาก้า คันไซ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 5 วัน 3 คืน

0

ทัวร์​ญี่ปุ่น โอซาก้า คันไซ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 5 วัน 3 คืน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์​ญี่ปุ่น โอซาก้า คันไซ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย บินตรงสู่เมืองโอซาก้าสนามบินคันไซ