Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

SHIRAKAWA-GO LIGHT UP HERITAGE | 6 วัน 5 คืน | JPFE_04

0

SHIRAKAWA-GO LIGHT UP 2024 | เส้นทาง มิเอะ - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า

SHIRAKAWA-GO LIGHT UP 2024 | เส้นทาง มิเอะ – ทาคายาม่า – เกียวโต – โอซาก้า   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  เดินทางถึง สนามฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

 

นั่งรถน้อย เดินน้อย เที่ยวได้เยอะขึ้น

นั่งรถนานสุด 25o กิโลเมตร ประมาณ 3ชั่วโมง 10นาที (ประมาณ กรุงเทพ – นครสวรรค์) มีพักระหว่างทางอย่างน้อย1ครั้งเพื่อผ่อนคลาย เดินเยอะสุดจากที่จอดรถจนถึงทางเข้า ระยะทาง 300เมตร

 

 

 

เมืองชิโมโนเซกิ

เดินทางสู่ เมืองชิโมโนเซกิ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างฮอนชูและคิวชูมาช้านาน ในปี ค.ศ. 1958

 

ตลาดปลาคาราโตะ

เข้าชม ตลาดปลาคาราโตะ เป็นตลาดปลาชื่อดังขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบคังมง ในจังหวัดยะมะงุชิ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงเป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นที่จะมาซื้อซีฟู้ดและทานซูชิสดใหม่ที่นี่ในราคาที่ย่อมเยา ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดที่นี่จะมีร้านแผงลอยจำหน่ายซูชิ โดยแต่ละร้านจะปั้นซูชิหน้าต่าง ๆ ไฮไลต์ที่คนนิยมมาทานกันคือ ปลาปักเป้า เมนูอาหารสุดพิเศษของท้องถิ่น เสิร์ฟเนื้อปลาสไลด์บาง ๆ รสชาติที่ต้องไปลองสักครั้งแล้วจะติดใจ สมกับฉายาเมืองแห่งปลาปักเป้า จากตลาดคาราโตะ

 

 ศาลเจ้าสุมิโยชิ

เข้าชม ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่บนเกาะคิวชู โดยมีตัวศาลเจ้าหลัก มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากมีการก่อสร้างที่เป็นรูปแบบของยุคมุโรมาจิตอนต้น จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติ นอกจากนี้บริเวณที่เป็นโถงสำหรับสักการะบูชานั้น เจ้าเมืองโมริ โมโตนาริ ก็เป็นผู้สร้างถวายให้แก่วัด จึงถือเป็นสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และมีห้องสมบัติที่มีสมบัติมีค่าจัดแสดงให้ชมมากมาย

 

ไคเคียวยูเมะทาวเวอร์ 

จากนั้นไปชมวิว ไคเคียวยูเมะทาวเวอร์ ทาวเวอร์แห่งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งที่นี่นั้นมีความสูงมากถึง 153 เมตร จุดชมวิวของที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 360 องศา ไฮไลท์ของที่นี้จะเป็น ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกทั้งแสงทั้งวิวสวยมากๆ โดยเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตกลงสู่ทะเลญี่ปุ่น เป็นภาพที่งดงามไม่เหมือนจุดชมวิวที่อื่น

 

สะพานไม้คินไตเคียว

นำท่านเข้าชม “สะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น” สะพานไม้คินไตเคียว เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อยู่ที่เมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) ในจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) มีลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

ย่านเมืองเก่าทาเคฮาระ

เดินเล่น ย่านเมืองเก่าทาเคฮาระ  เป็นเขตชุมชนที่ปัจุบันยังคงมีชาวบ้านอาศัยอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต”  บ้านเรือนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณของที่นี่นั้นยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ภายในเป็นที่ตั้งของ วัดไซโฮจิ (Saihoji) ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในทาเคฮาระมาตั้งแต่อดีต และเราสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองในมุมสูงได้จากที่ตั้งของวัด วัดไซโฮจิ (Saihoji) มีอายุเก่าแก่ และ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในทาเคฮาระ ตั้งอยู่อีกด้วยครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเข้าไปไหว้พระ, ขอพร และชมวิวเมืองในมุมสูง จากที่ตั้งของวัดนั่นเอง

 

เกาะโอคุโนะชิมะ | เกาะกระต่าย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทาคาโนะอุมิ นั่งเรือเฟอรรี่ข้ามไปยัง เกาะโอคุโนะชิมะ ตั้งอยู่ในเขตเมืองทาเคะฮาระ ห่างจากฝั่งฮิโรชิมะ เพียง 3.4 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็กทางฝั่งทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ที่คนในพื้นที่เรียกกันติดปากว่า “เกาะกระต่าย” เกาะโอคุโนะชิมะ เป็นเกาะเล็กๆ ในเขตเมืองทาเคะฮาระ (Takehara) จังหวัดฮิโรชิม่า มีฝูงกระต่ายป่าอาศัยอยู่ราวๆ 1,000 ตัว ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็น “เกาะกระต่าย” กระต่ายบนเกาะนี้ค่อนข้างคุ้นเคยกับผู้คน นักท่องเที่ยวจึงสามารถป้อนอาหารให้เหล่ากระต่ายได้อย่างใกล้ชิด

 

ย่านประวัติศาสตร์คุราชิกิ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโอคายะมะ เป็นจังหวัดมีอาคารบ้านเรือนโบราณ มากมายที่ทำให้ทัศนียภาพญี่ปุ่นในอดีตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

เดินชม ย่านประวัติศาสตร์คุราชิกิ เมืองประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัง มีแม่น้ำคุราชิกิไหลผ่านและมีสะพานที่เชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกัน อาทิ สะพานอิมะบาชิ สะพานทาคาซาโกะบาชิ และยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ เมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น

 

โกเบฮาร์เบอร์แลนด์

ชมวิว โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ ย่านที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้ เรียกได้ว่าสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศความงดงามของเมืองโกเบกันอย่างเต็มที่

 

 ภูเขาร็อคโคะ

นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เพื่อเดินทางสู่ ภูเขาร็อคโคะ ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ มีความสูง 931 เมตร อยู่ทางเหนือของโกเบ ด้านบนเขามีสถานที่เที่ยวมากมาย เช่น สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารจุดชมวิว และในช่วงฤดูหนาวบนยอดภูเขารอคโคะ ยังมีลานสกีเทียมอีกด้วย

 

 พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ

จากนั้นไปต่อกันที่ พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ ที่นี่นับว่าแหล่งผลิตสาเกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันเก่าแก่โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการนุรักษ์และให้ความรู้แก่คนทั่วไป ในสถานที่ที่เคยเป็นโรงบ่มสาเกจริง (ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเคยใช้เป็นโรงบ่มสาเกในอดีตเมื่อกว่า 150 ที่แล้ว และใช้เป็นโรงพักสินค้าจนกระทั้งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในช่วงปี 1900)

 

เมืองโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองศูนย์กลางของญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก มีทั้งตึกสูง อาคารพาณิชย์มากมายตั้งเรียงรายกันถือเป็นเมืองศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยก่อน อิสระ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านการค้าที่รุ่งเรืองอันดับหนึ่งในโอซาก้า ถนนสายช้อปปิ้งที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ รวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย

 

อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ซี หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASHMOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTROBLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ  รับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ำ | อิสระตามอัธยาศัย

 

ปราสาทโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุค อะซุชิโมะโมะยะมะ รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม พาท่านขึ้นชมถึงชั้นบนสุดหอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540

 

ช้อปปิ้ง สินค้าญี่ปุ่น จากร้านค้าท้องถิ่น และสินค้าคุณภาพชั้นนำของโลก

ริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท

ช้อปปิ้งกันอีกสักรอบที่ ริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท เป็นเอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ มีสินค้าเเบรนด์ดังทั้งในประเทศแและต่างประเทศ, ร้านกีฬายอดนิยมกว่า 210 ร้าน ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เสื้อผ้าชายไปจนถึงเสื้อผ้าเด็ก, ของใช้ประจำวัน บรรยากาศสบายๆ ช็อปปิ้งได้อย่างหรูหราในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีต่อเหล่าคุณแม่อย่าง รถเข็นเด็กให้ยืมและห้องให้นม และรองรับผู้พิการ

 

ชินไซบาชิ | Shinsaibashi

Shinsaibashi (ชินไซบาชิ) เป็นย่านช้อปปิ้งและบันเทิงชื่อดังในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าหลายร้อยร้านตามทั้งสองฝั่งของถนนที่เป็นเทพนิยายสะพาน Shinsaibashi-suji ซึ่งเป็นถนนคนเดิน มีแบรนด์เนมดังหลายแบรนด์มากมายอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าดังเช่น Daimaru และ OPA อยู่ใกล้เคียงกันด้วย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบมาเดินเล่นที่ Shinsaibashi เพราะมีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อสินค้าและของฝากให้เลือกหลากหลาย และยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟที่น่าสนใจมากมายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่น การแสดงดนตรี การแสดงถนน และการแสดงเต้นรำที่จัดขึ้นบ่อยครั้งในย่าน Shinsaibashi ด้วย

 

พักโรงแรม 4 ดาวตลอดทริป พิเศษแช่ออนเซ็น 2คืน 

พักในเมือง ติดถนนใหญ่ ไม่ต้องลากกระเป๋าเข้าโรงแรม ลงรถแล้วเข้าโรงแรมได้เลย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่พักมีมาตรฐานความปลอดภัย เดินทางง่ายไม่สับสนเส้นทาง

 Hotel Matsumasa หรือ เทียบเท่า      

ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจร มีทั้งแอมิวสเมนต์พาร์ก สวนน้ำ และสวนสนุก ซึ่งจะมีกิจกรรมและเกมส์ให้เล่นมากมายเพื่อสร้างความสนุกสนานสำหรับผู้เยี่ยมชมทุกคน นอกจากนี้ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งที่ให้บริการในพื้นที่นี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายในเขตรอบๆ ที่พัก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวิถีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้อย่างใกล้ชิด และสามารถหยิบซื้อของฝากและของที่ระลึกกลับบ้านไปกับคุณได้อีกด้วย

ท่านจะได้พักผ่อนในโรงแรมหรูหราในสไตล์รีสอร์ทที่มีความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สระว่ายน้ำใหญ่ พิพิธภัณฑ์ดนตรี และฟิตเนส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเดินเล่นสวนน้ำที่ท้าชวนให้คุณได้สัมผัสกับความสนุกสนานและอิ่มสนุกไปกับการเล่นสไลด์ โบลลิ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย.

 

Hotel Kamogawa-so หรือ เทียบเท่า

เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวโรงแรมมีห้องพักหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละแขก ส่วนใหญ่จะมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี นอกจากนี้ โรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น สระว่ายน้ำ สปา ห้องออกกำลังกาย ร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารตะวันตก ซึ่งแต่ละอย่างอยู่ในระดับคุณภาพที่ดี

นอกจากการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับบรรยากาศแล้ว ยังมีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย เช่น การไปชมสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ โรงแรม และการเดินป่าเพื่อเข้าชมน้ำตกที่สวยงาม

 

Hotel Kamogawa-so หรือ เทียบเท่า

เป็นโรงแรมหรูหราที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในตึก ที่เป็นศูนย์การค้าและบันเทิงในแนวรถไฟใต้ดิน ที่นี่มีร้านค้ามากมาย เช่น แฟชั่น, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านอาหาร และบันเทิงอื่นๆ โรงแรมนี้มีห้องพักหลากหลายประเภท รวมถึงห้องพักแบบ Deluxe ที่มีวิวที่สวยงามของเมือง และห้องพักแบบ Executive Suite ที่มีบริการห้องพักขนาดใหญ่มากกว่าห้องพักปกติ

ในช่วงเวลาที่พักอยู่ที่  คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและกินอาหารได้หรือสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ในเมืองได้ง่ายดายเช่น ตลาดอาหารที่ยอดฮิตที่สุดญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมายที่ไม่น่าพลาดในกรุงโกเบ

 

ทานทั้งทีต้องคุณภาพดี และ พิถีพิถัน

ทุกมื้อเราเลือกอย่างตั้งใจ ทั้งร้านและเมนู ให้มีความหลากหลาย และคุณภาพที่คัดสรรมาแล้ว | เสริฟทั้งหมด13มื้อ(ไม่รวมบนเครื่อง) | อาหารมื้อปรกติ 2,500เยน | อาหารมื้อพิเศษ สเต็กเนื้อโกเบ อันลือชื่อ / เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

สเต็กเนื้อโกเบ

เป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่เป็นฤดูกลางของการล่าปูขาใหญ่ และฤดูซึ้งที่เป็นเวลาสุดยอดของการผสมผสานรสชาติของปูโอมะกุโระ (Snow Crab) และปูคิงครับ (King Crab)

บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีหลายร้านและระดับราคาต่าง ๆ ตั้งแต่ร้านราคาประหยัดจนถึงร้านหรูหรา โดยส่วนใหญ่จะมีเมนูอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ซูชิ กุ้ง ปลา หอย และอาหารญี่ปุ่นอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ขายปูยักษ์สดๆ ที่เต็มไปด้วยปูโอมะกุโระและปูคิงครับ ในฤดูหนาวจะมีการจัดงานประมูลปูขาใหญ่ขึ้นที่บางสถานที่ ซึ่งสามารถติดตามได้จากสื่อสังคมออนไลน์หรือที่หน้าร้านขายปูยักษ์เอง

เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

มักจะประกอบด้วยอาหารหลายอย่างที่จัดเรียงอย่างสวยงามบนจานเดียว ซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วย:

  1. ซูชิ – แพ็คเก็ตซูชิที่มีหน้าตาสวยงาม อบอุ่นและสดใหม่

  2. ซาชิมิ – เป็นชนิดของซูชิที่ถูกห่อด้วยสาหร่ายทะเล

  3. ยากิโตร้อน – ประกอบด้วยเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่หมักแล้วทอดกรอบ และจะได้รับการเสิร์ฟพร้อมซอสที่มีความหวานเผ็ดเล็กน้อย

  4. โทริ – เป็นอาหารที่ประกอบด้วยอิ่มฟ้า ไข่เค็ม และสาหร่ายทะเล

  5. เทมปุระ – เป็นชนิดของข้าวโพดที่ถูกหมักแล้วต้มในน้ำเค็ม

  6. มิโซะชิ – เป็นซุปเหลืองที่ใช้เนื้อหมูหรือเนื้อปลาทอดกรอบ โดยปรุงรสด้วยซีอิ๊ว ซอสถั่วเหลือง และปากกาแดง

  7. ไอซ์ครีมมะม่วง – เป็นของหวานที่ใช้เนื้อมะม่วงสดผสมกับไอซ์ครีม

เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนี้มีรสชาติอันหลากหลายและสวยงาม ซึ่งมักจะเป็นที่นิยมในโรงแรมหรือร้านอาหารญี่ปุ่นระดับสูงในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ปลอดภัยกว่า มืออาชีพกว่า

เราใช้บริษัทรถบัสถูกกฎหมายได้รับตรารับรองจากกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่น  ดูแลท่านด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพ พร้อมระบบความปลอดภัยภายในรถ

 

ดูแลท่านด้วยสายการบินไทย | บินตรง กรุงเทพ – ญี่ปุ่น 

เครื่องใหญ่กว่า, ที่นั่งกว้างกว่า, เสริฟอาหาร เครื่องดื่ม ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 

Full Service Airline โดยสายการบินไทย พร้อมเสริฟอาหารเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง อุปกรณ์เสริมครบทั้งจอดูหนัง, ผ้าห่ม ไม่ต้องชำระเพิ่ม

สายการบินไทยเป็นสายการบินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผู้โดยสาร และมีเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยสายการบินไทยจะปลอดภัย และมีการดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่

การบินตรงจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ช่วยให้เดินทางของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาเดินทางได้มากๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในประเทศญี่ปุ่นให้ได้อย่างเต็มที่

TG 648 : กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ  | เวลา 01.00 น.   –   08.10 น.
TG 673: โอซาก้า – กรุงเทพฯ     | เวลา 17.25 น.    –   22.00 น.

 

บทสรุป

SHIRAKAWA-GO LIGHT UP 2024 | เส้นทาง มิเอะ – ทาคายาม่า – เกียวโต – โอซาก้า    ผ่านเส้นทางจาก ฮิโรซิม่า ถึง โอซาก้า คุณจะได้พบกับความหลากหลายและความงดงามของเกาะกระต่ายที่มีน้อลกระต่ายสุดน่านักคอยต้อนรับอย่างแอคทีพ ที่มีทั้งภูเขา ทะเล และธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม จากการเดินทางในเมืองโอซาก้า ที่มีความเจริญและเสน่ห์ ไปจนถึงการสัมผัสอากาศหนาวของภูมิภาคคันไซ และมุมสวยงามที่ไม่เคยลืมของเมืองฮิโรซิมา ที่นี่คือประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่ในทริปญี่ปุ่นครั้งนี้

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Shirakawa-go Light Up Festival 2024Itinerary Tour Price Detailทัวร์ญี่ปุ่น กับประสบการณ์มากกว่า 40ปี ตัวแทนโตโยต้า เร้นท์ อะ คาร์ อย่างเป็นทางการ Japan Tourism Top Agent Award และ Mie Prefecture Tourism Ambassadorการบินไทย บริการเหนือระดับ ประทับใจตลอดเส้นทาง ที่นั่งกว้าง สะบาย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการอาหารเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบินItinerary Detail - Day 01 - Day 02Itinerary Detail - Day 03Itinerary Detail - Day 04 - B - LItinerary Detail - Day 04 - DItinerary Detail - Day 05Itinerary Detail - Day 06PRICE POLICY - 1PRICE POLICY - CONDITION