Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | 5 วัน 3 คืน | PEK08_CA

0

ทัวร์จีน | เส้นทาง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ทัวร์จีน | เส้นทาง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 (Group Tour Zone) นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CA980 (บริการอาหารบนเครื่อง)  เดินทางถึง สนามบินเป่ย์จิงแคปปิตอล (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ชมความยิ่งใหญ่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์และที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมามากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และย้อนรอยอารยธรรมสุดยิ่งใหญ่ พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) มรดกโลกแห่งเมืองจีน เดิมเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนมาหลายราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเพื่อมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก และพระราชฐานชั้นใน ก่อนจะผ่านเข้าสู่พระราชวังจะพบกับ ประตู่อู่ (Meridian Gate) ที่คุ้นตากันเป็นอย่างดี ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยคือ พระที่นั่งไท่เหอ (Hall of Supreme Harmony) 1 ใน 3 พระที่นั่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้างจากไม้ทั้งหลัง ด้านในท้องพระโรงมีขนาดกว้างขวางมาก รวมถึงบัลลังก์มังกรของฮ่องเต้ที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกลาง แสดงถึงความยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างดี

 

เมืองโบราณใต้ดิน

นำท่านแวะชม ร้านไข่มุก และนำทุกท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ตลาดถนนคนเดินทางแห่งกรุงปักกิ่งที่รวบรวมสินค้าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า และอาหารที่ขึ้นชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไปจนถึงอาหารแปลกตาที่หารับประทานยาก ถือได้ว่า เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ และสีสันอันคึกคักของถนนหวังฝูจิ่ง โดยสถานที่ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ถนนอาหารแปลก เป็นตรอกเล็กๆ ที่เปิดเฉพาะช่วงกลางคืน มีสารพัดอาหารแปลกๆ มากมาย อาทิ ตะขาบ แมงป่อง ปลาดาว ม้าน้ำ หอยเม่น  ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเป็นอาหารที่บำรุงร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีร้านขาย “ขนมปิงถังหูลู” ขนมหวานโบราณยอดนิยมของชาวจีนนั่นเอง ลงบันไดเลื่อนภายในห้างหวังฝูจิ่ง และเดินชม เมืองโบราณใต้ดิน จำลองกรุงปักกิ่งในช่วงของทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ภายในเมืองโบราณท่านจะได้ชม สถานีรถไฟเก่า หัวรถจักรดีเซล Dongfeng ทดลองผลิตในปี 1958 และเริ่มผลิตในปี 1963 เป็นหนึ่งในหัวรถจักรดีเซลที่ใช้กับการรถไฟของจีน และเป็นรุ่นตัวแทนของหัวรถจักรดีเซลขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารุ่นแรกในจีน สตูดิโอถ่ายภาพ สตูดิโอวิดีโอ สหกรณ์ ร้านแผ่นเสียง ซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน ตรอกเก่า เป็นจุดเช็คอินใหม่ให้ท่านได้เลือกถ่ายรูป

 

กำแพงเมืองจีน

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มีความสูงถึง 7 ชั้น ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในวัดต้าฉือเอิน สถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่อันเชิญกลับมาโดยพระถังซัมจั๋ง ซึ่งนับเป็นศาสนสถานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน นำท่านแวะชม ร้านยางพารา และชมความอลังการของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ กำแพงเมืองจีน สิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต กำแพงหินที่ทอดตัวยาวพาดผ่านหลากหลายสภาพภูมิอากาศ ทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้า ภูเขา จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศจีน ระยะทางความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตร กำแพงเมืองจีนถูกแบ่งออกเป็นหลายเส้นทาง หนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากสุด ด่านจูหยงกวน ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่สลับไปมา และมีป้อมปราการอายุนับร้อยปีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม 

 

สกีรีสอร์ท

นำท่านแวะชม ร้านยา และออกเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท ให้ทุกท่านได้สนุกสนานไปกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าชุด อุปกรณ์สกีต่างๆ และกิจกรรมทุกประเภท)

 

พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน”

นำท่านแวะชม ร้านหยก และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังของจักรพรรดิจีนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงในด้านเทคนิคการจัดสวนผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีภูมิทัศน์กับธรรมชาติที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ตัวพระตำหนักตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งในทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ ที่มีสะพานหิน 17 โค้งอันสวยงามเลื่องชื่อ สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ภายในราชวังประกอบไปด้วย สวนพฤกษชาติที่ร่มรื่น พระที่นั่ง เก๋งจีน รวมถึงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมกว่า 100 แห่ง ได้แก่ พระตำหนัก ระเบียง วัด เจดีย์ ศาลาริมน้ำ ทางเดินที่มีหลังคาสไตล์จีนโบราณ สะพานหิน และเรือหินอ่อน (Marble Boat) ที่มีชื่อเสียง โดยสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น

 

วัดลามะ

เดินทางสู่ วัดลามะ หรือยงเหอกง (Yonghe Temple) วัดแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโบราณสถานที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง 4 สายหลักของจีน ได้แก่ ฮั่น มองโกล แมนจู และธิเบตอย่างลงตัว เป็นวัดสำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของปักกิ่ง

สถานที่ขอพรสำคัญภายในวัดลามะ

หอระฆัง (A prayer wheel) ชาวจีนเชื่อว่าการตีระฆังคือการก่อให้เกิดความหวัง และสิ่งที่หวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จด้วย โดยต้องตีทั้งหมด 3 ครั้ง

มหาตำหนักยงเหอกง (The Hall of Harmony and Peace) ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า

3 ภพ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ฐานมีรูปร่างเหมือน สัญลักษณ์ ของความบริสุทธิ์ บัว, กลีบดอกบัวถูกปกคลุมไปด้วย ลูกปัด เล็ก ๆ ของ ขี้ผึ้ง ที่ป้องกันไม่ให้ โคลน จากการเกาะ ดังนั้นแม้ว่า บัวเติบโตในน้ำสกปรก มาก ดอกไม้ ที่ยังคง สะอาด

ตำหนักฝ่าหลุน หรือวิหารธรรมจักร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์จงคาปา ผู้สถาปนาพุทธศาสนานิกายทิเบต ด้านหลังของรูปปั้น มีหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของที่นี่ คือ ไม้จันทร์หอมที่ถูกแกะสลักเป็นภูเขาพระอรหันต์ 500 รูป สูง 4 เมตร ยาวกว่า 3 เมตร หลายคนรู้จักกันในชื่อ “ภูเขาอรหันต์แกะสลักจากไม้กฤษณา (The Five Hundred Arhat Hill)”

วิหารว่านฝูเก๋อ (The Pavilion of Ten Thousand Happinesses) หรือ วิหารหมื่นสุข เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัดแห่งนี้ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธรูปแบบธิเบต ปางยืน ที่ถูกแกะสลักจากไม้จันทร์หอมสีขาว สูง 26 เมตร เป็นส่วนที่อยู่ใต้ดิน 8 เมตร และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน 18 เมตร น้ำหนักรวมกว่า 100 ตัน ทำให้รูปแกะสลักนี้ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็น พระไม้แกะสลักจากไม้ต้นเดียวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979

 

สนามกีฬารังนก และ วอเตอร์ คิวบ์

ผ่านชม สนามกีฬารังนก และ วอเตอร์ คิวบ์ (Water Cube) ซึ่งเคยใช้เป็นศูนย์แข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2008 ต่อมามีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนน้ำสุดทันสมัย ซึ่งปลดปล่อยจินตนาการสู่โลกมหัศจรรย์ใจกลางเมือง แนวคิดของ Water Cube สวนน้ำสุดล้ำแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟองสบู่ที่ก่อตัวติดกันเป็นฟองเล็กฟองน้อยจนเกิดเป็นสุดยอดนวัตกรรมขึ้นมา

 

 ถนนโบราณเฉียนเหมิน

เดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนช้อปปิ้งสายวัฒนธรรมที่มีอายุกว่า 600 ปี เดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามของตลาดในช่วงกลางคืน แหล่งรวบรวมร้านอาหารดังระดับภัตตาคารที่คัดมาแล้ว อาทิ ร้านเป็ดปักกิ่ง ร้านเนื้อแกะย่าง ร้านเนื้อย่าง ร้านชา ลิ้มรสอาหารที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบจีนดั้งเดิมและแบบสตรีทฟู้ด พร้อมสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยอาคาร 2 ชั้น ทรงจีนโบราณผสมกลิ่นอายตะวันตก ซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย และแวะถ่ายรูป ร้านหนังสือ Page One ร้านหนังสือที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในปักกิ่ง ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำ มีหลังคาประดับดาวสวยงาม เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ในอาคารยังมีพื้นที่จัดแสดงชั่วคราวสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชนด้วย พร้อมทั้งมีโรงภาพยนตร์ไอแม็กที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลก พร้อมระบบเสียง 6 แทร็ก ซึ่งสามารถผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์สุดแสนวิเศษ

 

 

 

ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 9C6293 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

11.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดทริป

พักในเมือง ติดถนนใหญ่ ไม่ต้องลากกระเป๋าเข้าโรงแรม ลงรถแล้วเข้าโรงแรมได้เลย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่พักมีมาตรฐานความปลอดภัย เดินทางง่ายไม่สับสนเส้นทาง

 

ปลอดภัยกว่า มืออาชีพกว่า

เราใช้บริษัทรถบัสถูกกฎหมายได้รับตรารับรองจากกระทรวงคมนาคมประเทศจีน  ดูแลท่านด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพ พร้อมระบบความปลอดภัยภายในรถ

 

ดูแลท่านด้วยสายการบินแอร์ไซน่า CA FULL SERVICE | บินตรง กรุงเทพ – จีน 

เป็นสายการบินประจำชาติจีน บริการระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผู้โดยสาร และมีเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยสายการบินไทยจะปลอดภัย และมีการดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่

การบินตรงจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ช่วยให้เดินทางของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาเดินทางได้มากๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในประเทศญี่ปุ่นให้ได้อย่างเต็มที่

บทสรุป

ทัวร์จีน | เส้นทาง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน สัมผัสวัฒนธรรมจีนโบราณ ชมกำแพงเมืองจีน กิจกรรมลานสกี พระราชวังต้องห้าม เมนูสุกี้มองโกล พักดี 4ดาว สายการบินประจำชาติจีน Full ServiceItineraryFlight DetailAIR CHINA สายการบินประจำชาติจีน บริการ FULL SERVICEPrice PolicyExtra PolicyImportant announcement