Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า | 6 วัน 5 คืน | LJG02_DR

0

ทัวร์จีน | เส้นทาง ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน | เส้นทาง ลี่เจียง – ต้าหลี่ – เต๋อชิง – แชงกรีล่า   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 นำคณะเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินสปริงแอร์ (9C) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ 9C6294 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)เ ดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ที่เชิงเจดีย์ห่านป่าใหญ่ เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่จำลองอาคารสมัยราชวงศ์ถัง ทั้งสองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหาร ให้ท่านได้เลือกชิม และถ่ายรูปบรรยากาศสมัยราชวงศ์ถัง

 

สุสานทหารดินเผา

เยือนสุสานที่ยิ่งใหญ่ สุสานทหารดินเผา (รวมรถแบตเตอรี่) มหาสุสานที่ยิ่งใหญ่ของจิ๋นซีฮ่องเต้ ‘จักรพรรดิฉินสื่อหวง’ ภายในสุสานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ โดยในระหว่างการขุดค้นนั้น บังเอิญได้พบกับซากของทหารดินเผาที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ชิ้น เพื่อเป็นตัวแทนของข้าราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซีฮ่องเต้ ภายในบริเวณพื้นที่หลุมสุสานกว่า 25,000 ตารางเมตร คาดว่าอาณาเขตของสุสานฉินสื่อหวงจะมีพื้นที่มากกว่า 2,180 ตร.กม. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2530

 

เจดีย์ห่านป่าใหญ่

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มีความสูงถึง 7 ชั้น ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในวัดต้าฉือเอิน สถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่อันเชิญกลับมาโดยพระถังซัมจั๋ง ซึ่งนับเป็นศาสนสถานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน

 

วัดลามะแห่งซีอาน “วัดกว่างเหริน”

เดินทางต่อไปยัง วัดลามะแห่งซีอาน “วัดกว่างเหริน” วัดลามะ-พระพุทธศาสนาแบบทิเบตเพียงแห่งเดียวในซีอาน ภายในวิหารประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมพันกรประทับบนฐานดอกบัว มีความสูงถึง 9.7 เมตร มีความงดงามและเป็นที่นับถือของชาวซีอานเป็นอย่างมาก

 

โชว์ราชวงศ์ถัง

สัมผัสกับความอลังการของ โชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงที่เล่าถึงวิถีชีวิตของชาวซีอาน ตื่นตา ตื่นใจไปกับระบบแสงสีเสียงสุดตระการตาของการแสดงโชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถังอันเลื่องชื่อ

 

สถานีรถไฟความเร็วสูงซีอาน

เดินทางไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูงซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีน หมายเหตุ: กระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้น ท่านต้องเป็นผู้จัดการและดูแลด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

 

ถ้ำผาหลงเหมิน

ชมความมหัศจรรย์ ถ้ำผาหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) หรือถ้ำหินประตูมังกร กลุ่มถ้ำบนหน้าผาที่แสดงถึงพุทธศิลป์สุดประณีตยุคแรกในจีน ถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่ประกอบด้วย ถ้ำผาม่อเกาคู ถ้ำผาหลงเหมิน และถ้ำผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน ปัจจุบันหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงพุทธเจดีย์ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุดคือ 17 เมตร และองค์เล็กสุดสูงเพียงแค่ 2 เซนติเมตรเท่านั้น

ไฮไลต์สำคัญของที่นี่อยู่บริเวณ “อารามเฟิ่งเซียน” ตั้งอยู่บนผาสูง 40 เมตร มีพระพุทธรูปองค์ประธานนามว่า ‘พระโพธิสัตว์ไวโรจนะ’ มีความสูงถึง 17.14 เมตร ความโดดเด่นอยู่ที่ดวงตาที่ดูเหมือนว่า ไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนดวงตานั้นก็ยังคงมองเห็นอยู่ ซึ่งพระประธานองค์นี้เชื่อว่าแกะสลักเป็นรูปพระพักตร์ของ ‘พระนางบูเช็กเทียน’ จักรพรรดินี (ฮ่องเต้หญิง) องค์แรกและองค์เดียวที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีน

 

เมืองเจิ้งโจว

ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน เป็นเมืองที่มีการทำอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนง

 

อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน

ชมความงดงามของ อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์พันปี ซึ่งมีความงดงามระดับ 5A (ความงามของธรรมชาติสูงสุด) อุทยานแห่งนี้ถูกธรรมชาติสรรสร้างอย่างน่าอัศจรรย์ ภายในมีน้ำตกสามารถมองเห็นเมฆและหมอกลอยเอือยๆ บนยอดเขาได้ทั้งตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่อุทยาน ตลอดเส้นทางยังผ่านจุดที่เป็นแอ่งน้ำ น้ำตก และสะพานข้ามลำธาร วิวทิวทัศน์โดยรอบนั้นสวยงามราวกับภาพวาดโบราณของจีน

 

วัดเส้าหลิน “เสี้ยวลิ้มยี่”

นำท่านสู่ วัดเส้าหลิน “เสี้ยวลิ้มยี่” เป็นวัดพุทธนิกายเซ็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนอายุกว่า 1,500 ปี  ในอดีตเป็นที่พักของ“ท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ” จากอินเดียที่เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศจีน และเป็นเจ้าอาวาสท่านแรกแห่งวัดเส้าหลิน มีความเป็นเลิศทางวิทยายุทธ์ อันเป็นต้นกำเนิดกังฟูเส้าหลินอันโด่งดัง ท่านคือผู้คิดค้นเพลงหมัดมวยขึ้นมาเพื่อใช้ออกกำลังกาย และใช้ป้องกันตัวจากสัตว์ดุร้าย พิเศษ! ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน

 

อุทยานป่าเจดีย์ “ถ่าหลิน”

นำท่านชม อุทยานป่าเจดีย์ “ถ่าหลิน” (รวมรถอุทยาน) มีเจดีย์กว่า 200 องค์ ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 1,500 ปี เป็นสุสานอดีตของเจ้าอาวาสและหลวงจีนมาตั้งแต่ยุคสมัยของราชวงศ์ถัง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองลั่วหยาง

 

ศาลเจ้ากวนอู

เดินทางไปยัง ศาลเจ้ากวนอู เป็นส่วนหนึ่งของ “ป่ากวนอู” หรือ “ศาลเจ้ากวนหลิน” หนึ่งในห้าสิ่งก่อสร้างสำคัญเกี่ยวกับเทพเจ้ากวนอูในประเทศจีนที่ยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน นับเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองลั่วหยาง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสามก๊ก มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชาวจีนนิยมมากราบไหว้องค์เทพเจ้ากวนอูในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และนับถือองค์ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

 

กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน

ย้อนรอยประวัติศาสตร์พันปี กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน หนึ่งในกำแพงเมืองเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด กำแพงถูกสร้างขึ้นในยุคของจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง และเริ่มขยายกำแพงที่สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงราชวงศ์ถังเก่า (618 – 907) ถือเป็นกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน และมีระบบป้องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นอกจากความสวยงามของกำแพงเมืองแล้ว

 

ถนนคนเดินอิสลาม

ตะลุยช้อปปิ้ง ถนนคนเดินอิสลาม อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับหอระฆังและหอกลอง มีอาหารพื้นเมืองให้ลิ้มลองหลากหลาย ทั้งคาว ทั้งหวาน โยเกิร์ตนมแพะ เนื้อแพะหมาล่ารสชาติเข้มข้น เนื้อแกะ เนื้อวัว น้ำผลไม้ และอื่นๆ มากมาย

 

ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 9C6293 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

11.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดทริป

พักในเมือง ติดถนนใหญ่ ไม่ต้องลากกระเป๋าเข้าโรงแรม ลงรถแล้วเข้าโรงแรมได้เลย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่พักมีมาตรฐานความปลอดภัย เดินทางง่ายไม่สับสนเส้นทาง

 

ปลอดภัยกว่า มืออาชีพกว่า

เราใช้บริษัทรถบัสถูกกฎหมายได้รับตรารับรองจากกระทรวงคมนาคมประเทศจีน  ดูแลท่านด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพ พร้อมระบบความปลอดภัยภายในรถ

 

ดูแลท่านด้วยสายการบินสปริง แอร์ไลน์ | บินตรง กรุงเทพ – จีน 

สายการบินสปริงแอร์ไลน์เป็นสายการบินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผู้โดยสาร และมีเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยสายการบินไทยจะปลอดภัย และมีการดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่

การบินตรงจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ช่วยให้เดินทางของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาเดินทางได้มากๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในประเทศญี่ปุ่นให้ได้อย่างเต็มที่

บทสรุป

ทัวร์จีน | เส้นทาง ลี่เจียง – ต้าหลี่ – เต๋อชิง – แชงกรีล่า

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Itinerary Flight DetailRuili Airlines Price Policy - 2023 - February 2024Price Policy - March 2024