Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

CLASS-WB ไม่ระบุรุ่น

รถเช่าญี่ปุ่น เราจะทำการยืนยันการจองของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
สำหรับการจองในช่วงวันหยุดยาว / ฤดูท่องเที่ยว อาจใช้เวลามากขึ้นในการรอยืนยันการจอง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการจอง !
  • ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดเพื่อยืนยันรถ !
  • ชำระได้ช้าสุด 10 วันก่อนรับรถ !
  • ยกเลิกฟรี หากยกเลิกมากกว่า 10 วันก่อนรับรถ !
  • ราคาเดียวกับ Toyota rent a car แต่เราช่วยคุณได้มากกว่า !

ประเภทรถ

รูปภาพรถบางส่วน

มิติรถ (ยาว/กว้าง/สูง)

จำนวนผู้โดยสาร

ดูรายละเอียด

Class WB :  ALPHARD (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 

Class WB : ALPHARD Hybrid (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WB : VELLFIRE (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

 
 

Class WB : VELLFIRE Hybrid (from January 2018)

150mm×930mm×1,200mm

 

จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

ประเภทรถ

ดูรายละเอียด

Class WB :  ALPHARD (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB : ALPHARD Hybrid (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB : VELLFIRE (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ

Class WB : VELLFIRE Hybrid (from January 2018)

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปรถ