Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

แพ็คเกจเที่ยวทะเลเกาะกูด ตราด 3 วัน 2 คืน

0
11

เกาะกูดเป็นเกาะสุดท้ายในภาคตะวันออกของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นอำเภอของจังหวัดตราดพร้อมกับเกาะเล็กๆ ใกล้เคียง เป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย

เกาะกูดเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานตั้งแต่สมัยพระเจ้าพุทธโยโดฟ้าจุฬาร็อก หนีออกจากกรุงเทพฯ อดีตผู้ว่าราชการซึ่งอาศัยในหลวงเมื่อตอนที่เขาอยู่ที่เฉินซูและขึ้นเรือที่เกาะสีชัง จากนั้นเขาก็แล่นเรือในอ่าวไทยเป็นเวลาเจ็ดวันถึงเกาะกูดที่ไม่มีคนอาศัยอยู่

ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ของเกาะกูดเป็นคนไทยที่อพยพมาจากเมืองพัชนาคีรีเคตโต (โกคอน) ซึ่งกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2447 หมู่บ้านคลองมาศเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุด

เดิมเกาะกูดเป็นหมู่บ้านในตำบลโกมักในอำเภออัมฟอเรมกอบ แต่ได้รับการยกระดับเป็นตำบลโกกุดในปี พ.ศ. 2523 [1] เกาะกูดอยู่ห่างจากอำเภอคลองใหญ่ 40 กม. ยากที่จะย้ายไปติดต่อราชการ นอกจากนี้ เกาะกูดยังอยู่ใกล้กับฝั่งกัมพูชาทางฝั่งโขงมากกว่าฝั่งไทย รัฐบาลมีนโยบายเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชน กระทรวงมหาดไทยประกาศสถานะของเกาะกูดและเกาะใกล้เคียงเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2533 ในเขตโคกุดซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 [2] ตามด้วยพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มันถูกอัพเกรดเป็นเขตเกาะ ปีเดียวกัน.

11
11
11
11
11
11
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมศอก-เกาะกูด-น้ำตกคลองเจ้า (-/เที่ยง/เย็น)

 • 06.00น.
  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับท่าน มีการพ่นย่าฆ่าเชื้อและตรวจอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ จากนั้นแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ทุกท่าน พร้อมเดินทาง ใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอกด้วยตนเอง
 • 11.30 น.
  เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก นําท่านนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะกูด
 • 12.30 น.
  เดินทางถึงท่าเรือเกาะกูดตั้งอยู่ในทะเลตราด เป็นเกาะสุดท้ายของน่านน้ําอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะกูดทุกวันนี้ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ ด้วยธรรมชาติ และหาดทรายสีขาว จนได้ฉายาว่าเป็น อันดามันตะวันออก
 • 12.45 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.
  เดินทางสู่น้ําตกคลองเจ้า เป็นน้ําตกที่สวยสุดบนเกาะกูดเป็นน้ําตกที่ไหลตลอดทั้งปี และบริเวณก้อนหินใหญ่จะมีรอยจารึกพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวย่อว่า วปร ทรงพระราชทานนามน้ําตกนี้ว่า อนัมก๊ก เพื่อเป็นที่ระลึกแก่องค์เชียงลือกษัตริย์ ญวนอีกด้วยจากนั้นนําท่านชม ความงามของหาดคลองเจ้า เป็นหาดทรายขาวทอดยาวนําทุกท่านไปชมพระอาทิตย์ตกทะเลอันสวยงาม ถึงเวลา นําทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัทยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
 • นําทุกท่านเข้าพักที่โรงแรม S-BEACH RESORT หรือระดับเดียวกัน
page2image2046477728page2image2046478000

Day 2กิจกรรมทางน้ำ, ดำน้ำชมปะการัง, ตกหมึก (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 • (เช้า)
  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเช้านําทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมดําน้ําตื้นชมความสวยงามของใต้ท้องทะเล กับแนวปะการังเขา กวาง หญ้าทะเล และฝูงปลาสวยงามหลากสี ทําให้ท่านได้เห็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ของท้องทะเล พร้อมกับให้ ท่านได้ทํากิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆกลางทะเล พร้อมทั้งให้ท่านได้ลิ้มลอง ปลาสด และปลาหมึกสดในรูปแบบ ของซาซิมิ
page3image2046552736 page3image2046553008
 • (เที่ยง)
  รับประทานอาหารกลางบนเรือระหว่างดําน้ําข้าวกล่อง
  สมควรนําทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้อิสระในการพักผ่อนเดินเล่นริมหาด นั่งชิงช้าของรีสอร์ท ฯลฯ
 • (เย็น)
  รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท นําทุกท่านเข้าพักที่โรงแรม S-BEACH RESORT หรือระดับเดียวกัน

Day 3เกาะกูด- บ้านแหลมศอก- วัดอ่าวสลัด - ประภาคารแหลมงอบ - ร้านของฝาก - กรุงเทพ (เช้า/เที่ยง/-)

 • (เช้า) รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
  อิสระให้ท่านได้ดื่มดํากับ บรรยากาศที่สดชื่น จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวกลับสู่ฝั่ง
 • 12.00 น.
  นําท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับ สู่ท่าเรือบ้านแหลมศอก
 • 13.00 น.
  ถึงท่าเรือบ้านแหลมศอกนําทุกท่านเข้ารับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นนําท่านสู่วัดอ่าวสลัด ซึ่งตั้งอยู่บนเนินบนบริเวณ ปลายสุดของอ่าวกลางวัดจะมีประดิษฐาน พระพุทธปทีปศรีสถาพร เป็นพระประธานองค์ใหญ่ ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวอ่าวสลัดจากด้านบนได้
 • หลังจากนั้นนําทุกท่านสู่ประภาคารแหลมงอบเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองตราดและเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดใน จังหวัดตราด จุดชมวิวจามองเห็นทะเลตราดโดยรอบซึ่งตอนกลางวันจะมีร้านขายของฝากจํานวนมากส่วนตอน เย็นจะมีการเปิดร้านของของเล็กๆ มีทั้งของกิน ของฝาก ให้ท่านได้อิสระ ในการซื้อของฝาก จากนั้นนําทุกท่าน เดินทางกลับ เข้ากรุงเทพฯ
 • page4image2043571744page4image2043572080

รีสอร์ทสิ่งอํานวยความสะดวก

 • ห้องอาหารริมทะเล, บาร์ริมทะเล, สระว่ายน้ําวิวทะเล
 • นวดแผนไทยริมทะเล, ร้านขายของที่ระลึก
 • ฟรีอินเตอร์เนต wifi บริเวณรีสอร์ท

ห้องพักสิ่งอํานวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ, ชุดชา และกาแฟ, ตู้เซฟ
 • โทรทัศน์ช่องดาวเทียม, ไดร์เป่าผม, เครื่องทําน้ําอุ่น
 • เครื่องใช้ ในห้องน้ํา
 • ไฟฟ้าและน้ําใช้ได้ 24 ชั่วโมง
เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ที่พักรีสอร์ต 2 คืนตามรายการ
 • อาหารตามรายการ
 • กิจกรรมดําน้ําหมู่เกาะ อุปกรณ์ดําน้ํา บริการรับส่งและเจ้าหน้าที่ดูแล
 • เรือเฟอร์รี่ขาไปเกาะกูด รวมรถส่งไปที่พัก
 • เรือเฟอร์รี่ขากลับเกาะกูด รวมรถรับมาท่าเรือ
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยว
 • เลือกรอบเรือเฟอร์รี่ไปกลับเกาะกูด
  ขาไป 10:45, 12:30, 13:00 และ 14:20 น.
  ขากลับ 09:00, 10:00, 12:00 น.

อัตรานี้ไม่รวม

• ราคาแพ็คเกจนี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สามารถเลือกวันเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถใช้แพ็คเกจนี้ได้
 • เตียงเด็ก อายุ 0 – 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 4 – 8 ปี ไม่มีเตียงเสริม นอนรวมกับพ่อแม่ 2,000 บาท
 • หากต้องการเตียงเสริมสําหรับเด็ก 800 บาทคน/คืน
 • รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 40 บาท/ท่าน สําหรับคนไทยเท่านั้น ไม่รวมของต่างชาติ 200 บาท/ท่าน

หมายเหตุ

• สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ผ่านทาง Lind ID : @pkgjourney จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้บริการตลอดเวลา

• การสำรองที่นั่งสามารถเช็ค เเละ Confrim Booking ให้ได้ในเวลาทำการของบริษัท 09.00 – 17.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

• บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์บางประการ

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

• บริษัทไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําลาย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

• มัคคุเทศก์พนักงาน และตัวแทนบริษัทไม่มีสิทธิในการให้สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

• เมื่อท่านนออกเดินกับทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการ ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่า กรณีใดทั้งสิน

แกลเลอรี่