Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

แพ็คเกจเที่ยวทะเลแหวก กระบี่ 3 วัน 2 คืน

0
11

กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคใต้ ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น หาดทรายขาว น้ำทะเลใส แนวปะการัง ถ้ำ และเกาะกว่า 100 เกาะ มีเกสต์เฮาส์ในเรมฮันนัก

จากหลักฐานทางโบราณคดี เมืองกระบี่เป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณ และดินแดนแห่งนี้ซึ่งกินเวลานานเป็นประวัติศาสตร์เดิมคือบ้านไทยสมร ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ในอาณาจักรนครศรีธรรมราช ในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เจ้าพระยานคร (น้อย) ได้แต่งตั้งนายกเทศมนตรีให้ติดตั้งโซ่ช้างที่กระบี่ อัพเกรดเป็นเมืองกาสัยหรือปกาสัย [4] เมืองนครศรีธรรมราช หลังมีคนอพยพตั้งถิ่นฐานและกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่

ราวปี พ.ศ. 2415 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ยกฐานะเมืองปกาสัย ได้ตั้งชื่อเมืองกระบี่เมื่อได้ประกาศเป็นเมือง ได้จัดตั้งสำนักงานในตำบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเขา) พื้นที่ปัจจุบันของอำเภอเมืองกระบี่ จนกระทั่งเมืองกระบี่ถูกแยกออกจากการควบคุมของนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2418 หลวงเทพ เสนาเป็นผู้ปกครองคนแรกของจังหวัดกระบี่ เมืองที่พึ่งพากรุงเทพฯโดยตรง มหิศรภักดี (โกชิน บินา ลานนท์) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยพระยารัษฎาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2443 ได้ย้ายที่ตั้งเมืองไปยังอำเภอปากน้ำ มีร่องลึกใกล้ปากแม่น้ำ อ่าว. จวบจนบัดนี้ก็จะเป็นที่ศาลากลางจังหวัด

 

11
11
11
11
11
11
กำหนดการเดินทาง

Day 1จุดนัดหมาย - สระมรกต - บ่อน้ําผุด - น้ําตกร้อน - ลานปูดํา - ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า

 • อาหาร เช้า / กลางวัน / เย็นอิสระ

 • เดินทางถึง จังหวัดกระบี่ พบกับไกค์ ที่ให้คําแนะนํา
 • เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่งคอยให้บริการอยู่ในสนามบิน
 • หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
 • รับประทานอาหาร ร้านอาหาร เมนู ติ่มซํา
 • นําท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้ําธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้ําใสสี เขียวมรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม น้ําในสระมรกตสามารถ เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาจากธารน้ําอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ําภาคใต้ เป็น น้ําพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ําร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ําผุด อุณหภูมิของน้ําอยู่ที่ 3050 องศาเซลเซียส ส่วน บ่อน้ําผุด ซึ่งเป็นบ่อน้ําธรรมชาติและเป็นต้นกําเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจากสระ มรกตประมาณ 500 เมตร ซึ่งบ่อแห่งนี้จะเป็นน้ําสีฟ้าอมน้ําเงินเป็นสระน้ําแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาติที่ ทับถมกันจํานวนมากเป็นเวลานาน บ่อน้ําผุดจึงเป็นแหล่งน้ําแร่เก่าแก่ และเกิดน้ําผุดขึ้นมาเป็นระยะ สระ มรกตถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่ และถือเป็นหนึ่งใน UNSEEN ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระมรกต และ น้ําตกร้อนในทริปเดียวกัน เนื่องจากว่าทั้งสองที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน
  page2image1422231488
 • นําท่านเดินทางไปยัง น้ําตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN THAILAND อีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกระบี่ ใกล้ๆกับสระมรกต เป็นอ่างอาบน้ําธรรมชาติกลางป่ารองรับสายน้ําตกที่ไหลหลั่นลงมาจาก เนินเขา มีลักษณะเป็นธารน้ําพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติ มีสารกํามะถัน เจือจางเป็น ส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะ ในน้ําพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลายเชื่อว่า สามารถบําบัดอาการ ไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้ การเดินทางก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวน้ําตกผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างทางอาจพบกับหินรูปร่างหน้าตา ประหลาดใต้น้ําอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีมีบ่อกักเก็บน้ําร้อนก่อน ทางเข้าน้ําตก นักท่องเที่ยวมักลงไปแช่น้ํา เพื่อรักษาสุขภาพ และความสบายตัว มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศา
  page3image1424781296 page3image1424781024
 • นําท่านเดินทางสู่ ลานปูดํา หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดํา” ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ํา จุดตรงนี้ เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ํา ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริม แม่น้ํากระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดํา จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจําถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดําและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็น สัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
  page4image1425482128
 • นําท่านเดินทางสู่ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า บนถนนคงคา บริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า แหล่งรวมของกินนานา ชนิดของตัวเมืองจังหวัดกระบี่ สถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้งคนพื้นที่เองก็ ยังนิยมมาหาของกินอร่อยๆ กันทุกค่ำคืน
 • อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า
 • นําท่านเข้าสู่ที่พัก Hula Hula Resort Ao Nang จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า

Day 2ดําน้ําชมความงามทะเลแหวก เกาะทับ – เกาะไก่ เกาะหม้อ – เกาะปอดะ - ไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง

 • อาหาร เช้า / กลางวัน / เย็นอิสระ
 • เดินทางสู่ท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา
 • รับประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ โอวันติน เบเกอรี่)
 • รถรับส่งจากท่าเรือมารับท่านจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ นําท่านลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ นําท่านขึ้นเรืออย่างปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และไกด์จะอธิบายรายละเอียดต่างๆค่ะ นําท่านออกเดินทางไปยัง ทะเลแหวก เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน กับเรือ SEA STAR คือ เกาะทับ เกาะไก่ เกาะหม้อ เชื่อมต่อกัน เป็นทะเลแหวก ซึ่งเป็น UNSEEN THAILAND ท่านสามารถ เพลิดเพลินกับบรรยากาศความสวยงามและเก็บภาพประทับใจได้ที่นี้ค่ะ
  page5image1464148912
 • นําท่านดําน้ํา ณ เกาะไก่ ที่เกาะไก่แห่งนี้มีกิจกรรมให้ท่านได้ทํามากมายไม่ต่างจากเกาะอื่นๆเลย คือสามารถ ดําน้ําชมปะการังทั้งน้ําตื้นและน้ําลึกได้เลยค่ะ แต่ในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของปะการังนั้น ก็อาจจะไม่เยอะ มากมายเมื่อเทียบกับเกาะอื่นๆค่ะ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ประทับใจนะคะ เพราะที่นี่ก็ยังมีหาดทรายขาว น้ําทะเล ใสๆ ปลาลายเสือ ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะ
  page5image1464181984 page5image1464182256page5image1464182720 page5image1464182992
 • รับประทานอาหาร แบบปิกนิก บนเกาะปอดะ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับอาหารกลางวันแสนอร่อยและเดินเล่นริมชายหาด
  page6image1464318672 page6image1464318880
 • ออกเดินทางจากเกาะปอดะ นําท่านสู่ไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง เพื่อสักการะศาลศักดิ์สิทธ์ “ศาลถ้ําพระนาง” ซึ่งส่วนใหญ่คนมักจะไปขอพร ในเรื่องของ “หน้าที่การงาน” ค่ะ