Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

ทัวร์ออสเตรเลีย 2566

ทัวร์​ออสเตรเลียทริปวันแม่สกีMt.Buller1ปีมีครั้งเดียวชมเพนกวินพิเศษกุ้งล๊อบสเตอร์พร้อมไวน์รสเยี่ยมพักในเมือง3.5ดาวบินตรงการบินไทยFULL SERVICE

ทัวร์​ออสเตรเลีย WINTER SNOW AUSTRALIA | 7 วัน 5 คืน | วันแม่

ทริปวันแม่สกีMt.Buller1ปีมีครั้งเดียวชมเพนกวินพิเศษกุ้งล๊อบสเตอร์พร้อมไวน์รสเยี่ยมพักในเมือง3.5ดาว บินตรงการบินไทยFULL SERVICE
ทัวร์​ออสเตรเลีย ทริปวันปิยะ บลูเม้าท์เท่นส์ ชมเพนกวิน พิเศษกุ้งล๊อบสเตอร์พร้อมไวน์รสเยี่ยม พักในเมือง3.5ดาว บินตรงการบินไทย FULL SERVICE

ทัวร์​ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA | 7 วัน 5 คืน | วันปิยะ

ทริปวันปิยะ บลูเม้าท์เท่นส์ ชมเพนกวิน พิเศษกุ้งล๊อบสเตอร์พร้อมไวน์รสเยี่ยม พักในเมือง3.5ดาว บินตรงการบินไทย FULL SERVICE